img img img img

Fasilitasyon Becerileri Eğitimi

Fasilitasyon Becerileri Eğitimi

Katılımcıların fasilitasyon beceri ve araçları  kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

 • İç/dış müşterileri ile ilişki kurma ve beklentileri netleştirme
 • Eğitim ve/veya uygulamanın uygun süreçleri tasarlama
 • Uygun katılımcı ortamı oluşturma
 • Grubu amaca doğru etkili yönlendirme
 • Etkin katılımı sağlama
 • Profesyonel ve yaklaşılabilir duruş sergileme
 • Zor katılımcılarla başa çıkma
 • Gruplarda etkin ve etkili karar aldırma
 • Fasilitasyon araçlarını kullanma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

dunya

Yöntem:

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:

1-2 veya 3 gün

Hedef kitle:

Yöneticiler, eğitimciler ve fasilitasyon yapan kişiler

1.Oturum

 • Fasilitasyonun Genel Tanımı
 • Felsefesi
 • Deneyimsel Öğrenme Metodunun Etkileri
 • Uygulama Alanları
 •  
 • Fasilitatörün Davranış Modelinin Netleştirilmesi
 • Roller (Koç-Mentor-Danışman) ve Sınırlar
 • Yetkinlikler
 • Etki Alanı
 •  
 • Fasilitasyonun Temel Bileşenlerinin Tanıtılması
 • Sözleşme
 • Ekip
 • Hedef Çıktı
 • Süreç
 •  

2.Oturum

 • Fasilitasyon Sürecinin Tasarımı (Öncesi-Esnası-Sonrası)
 • Genel Tasarım Stratejisi
 • Öznel/Durumsal Tasarım Stratejisi
 • Uygulama (Katılımcıların Verilen/Seçilen Konulara Dair Tasarım Yapmaları
 •  
 • Fasilitasyon Sürecinin (Akış ve Zaman) Yönetimi
 •  
 • Fasilitasyonda Koçluk Yetkinliklerini ve İletişim Tarzını Kullanmak
 • Güçlü Soru Sormak
 • Aktif Dinlemek
 • Olumlu Yönde / Geliştirici Geri Bildirim Vermek
 •  

3.Oturum

 • Fasilitasyon Araçlarını Tanımak ve Uygulamak
 • Mevcut/Sık Kullanılan Araçların Tanıtılması
 • Yaratıcı/Sentez Araç Tasarımı
 • Zor Durum Yönetimi
 • Varsayımsız İletişim
 • Çatışma Yönetimi (Drama Üçgeni)
 •  
 • Uygulama
 •