img img img img

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi Eğitimi

Amaç, katılımcıların işin devrinden sonu alana kadar kuracağı ilişkinin aşamalarını doğru yönetmesini sağlayacak beceri ve araçlarla donatılması amaçlanmıştır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

 • Performans kavramını tanımlama , kriterleri belirleme ve letişimini yapma
 • Etkili yönlendirme iletişimini yapma, geribildirim alma-verme
 • Takdir etme ve anlam yaratma
 • Konfor alanının dışına çıkarma
 • Farklılıkları avantaja çevirme
 • 1-1 görüşmeleri tasarlama ve etkin yapma
 • Dinleme-Anlama- Cesaretlendirme- Zorluk zamanlarında moral verme
 • Zor diyalogları yapma
 • Kişiyi dahil ederek gelişim planı oluşturma
 • Yolda tutmak için gözlem, geribildirim verme ve gerekli düzenlemeleri yapma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

performans-yonetimi

Yöntem:

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama ve grup çalışmaları, şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:

1 veya 2 gün

Hedef kitle:

Her seviye liderler

1.Oturum

 • Performans nedir?
 • Performans kriterlerinin netleştirilmesi
 • Yetkinliklerin analizi
 • Kriterlerin iletişimi
 • Stratejiyi anlamak ve sistemsel bakış

2.Oturum

 • Hedefleri netleştirme
 • Stratejiyi aktarma
 • Potansiyeli Zorlama
 • Cesaretlendirme
 • Gözlemleme ve Paylaşma
 • Güçlü yanları görme ve paylaşma

3.Oturum

 • 1-1 performans görüşmelerin tasarımı ve etkin yapılması
 • Etkin geribildirim verme
 • Farklılıkları dikkate alma
 • Zor diyalogların yönetimi
 • Dinleme-Anlama
 • Soru Sorma

4.Oturum

 • Benlik durumları
 • Durumsal Destek
 • Mentorluk Yapmak
 • Koçluk Yapmak
 • Gelişim planı oluşturmak
 • Ekip Dinamiklerini Gözetme