img img img img

Kazan Kazan Diyaloglar

Kazankazan Diyaloglar Eğitimi

Katılımcıların, sadece kendi saflarını değil, karşılıklı safları anlayarak bütün paydaşları optimum bir noktada toplarken, kendi payını da güçlendirmesini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

 • İşbirliğinde ortak amaç belirlemek veya amaçların önemini kavrama
 • Etkili yönlendirme iletişimini yapma ve anlam yaratma
 • Yetişkin konumunda iletişim kurma ve güven oluşturma
 • Dinleme-anlama-anladığından ve anlaşıldığından emin olma
 • İlgili paydaşların haritasını ve iletişim stratejisini planlama
 • Cesaretlendirme- Zorluk zamanlarında moral verme
 • Zor diyalogları yapma ve geribildirim, takdir
 • Ortak alanı büyütme
 • Kalıcı işbirliği sağlama
 •  

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

kazankazan-diyaloglar

Yöntem:

Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:

1 veya 2 gün

Hedef kitle:

Bütün profesyoneller

1.Oturum

 • İletişimin temelleri
 • Amaç belirlemek
 • Yetişkin yaklaşımı
 • Uygulama

2.Oturum

 • Güven yaratmak
 • Anlamak
 • Dinlemek
 • Soru Sormak

3.Oturum

 • Paydaş haritası oluşturma
 • Paydaşlarla iletişim stratejisi yaratma
 • Uygulama

4.Oturum

 • Ortak alan yaratmak
  ve karşılıklı menfaatleri
  büyütmek
 • Kalıcı işbirliği yaratma
 • Uygulama