img img img img

Liderlikte Koçvari Yaklaşım

Liderlikte  Koçvari / Mentorvari Yaklaşım Eğitimi

Amaç, liderlerin ekibini koçvari/mentörveri yaklaşımla alan yaratarak yönetmesini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

 • Koçluk araç ve gereçlerini, becerilerini öğrenmesini
 • Koçluğun farklı stilleri ve yaklaşımları konusunda bilgilenmesini
 • Koçluk ilişkisini nasıl zenginleştireceğini ve bu şekilde zihinleri nasıl yöneteceğini
 • Kurumsal verimliliğin artırılmasını
 • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesini
 • Çalışanların motivasyonunun artırılarak yeni sorumluluklar almaya teşvik edilmesini
 • Çalışanların yaratıcılıklarının gelişmesi ve yetkinliklerinin arttırılmasını
 • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılmasını
 • Çalışanların çözüm odaklı düşünme şekline adapte edilmesini
 • Çalışanların etkin uygulanabilecek iç mentorluk yöntemlerini kazanmasını

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

liderlikte-kocvari

Yöntem:

Eğitimde konular koçluk uygulamaları, geribildirim çalışmaları, grup egzersizleri ve bilgi transferi şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:

1 veya 2 gün

Hedef kitle:

Kıdemli liderler, yeni liderler

1.Oturum

 • Koçvari ve Mentörvari Yaklaşımın Tanımı
 • Etkisi &Farkı
 • Liderlikte diğer yaklaşımlar
 • Ben neresindeyim

2.Oturum

 • Koçvari/Mentörvari
 • GROW ME modeli
 • Görev Devri
 • Dinleme
 • Soru Sorma
 • Vaka ve uygulamalar

3.Oturum

 • Koçvari/Mentörvari
 • Geribildirim verme
 • Cesaretlendirme
 • Alan yaratma
 • 1-1 görüşmeler
 • Vaka ve uygulamalar

4.Oturum

 • Koçvari/Mentörvari
 • Sınırları Zorlama
 • Gelişim Planı Yapmak
 • Gelişimi Takip Etmek
 • Vaka ve uygulamalar