img img img img

İkna ve Etkileme Eğitimi

Katılımcıların mesajlarını etkili ifade etmelerini, ikna etmek istediği kitlenin algısına uygun uyarlama yapabilmelerini sağlayacak becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

 • Kendi amaçlarını netleştirme
 • Argümanların iletişim kurgusunu yapma
 • İknanın 7 prensibini öğrenme
 • İlgili kişileri belirleme ve uygun ilişkileri geliştirme
 • Ön hazırlıkları etkili yapma
 • Güven ortamı yaratma
 • Özgüvenli duruş sergileme ve tonlama yapma
 • Net, gerçek ve ulaşılabilir olma
 • Hikaye anlatma
 • İzleyicileri dahil etme, soru sorma, dinleme, anlama ve anladığını ifade etme
 • Ortak bir yol planı hazırlama

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

etkileme

Yöntem:

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, grup ve vaka çalışmaları ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:

1 veya 2 gün

Hedef kitle:

Bütün profesyoneller

1.Oturum

 • İkna ve Etkileme Nedir?
 • Mesajın özünü tespit etmek
 • Güven yaratmak
 • Özgüvenli duruş sergilemek

2.Oturum

 • Mesajı etkili iletmenin önündeki kişisel engeller
 • İhtiyaç duyulan yetkinlikler
 • Yetkinliklerin kişisel değerlendirilmesi
 • Uygulamalar

3.Oturum

 • Etkinin 4 hali
 • İkna edilecek kitlenin analizi
 • Konuya bütünsel bakabilme
 • İletişimde etkili aktarım
 • Uygulamalar

4.Oturum

 • Hikaye ile aktarma
 • Ethos-Logos-Pathos
 • Liderlikte ilham verme SANAT modeli
 • Uygulamalar