img img img img

Nesillerarası İletişim

Nesiller Arası İletişim Eğitimi

Amaç, katılımcıların yeni nesli anlamasını ve onlara yargılamadan liderlik etmesini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

 Katılımcılarımızı

 • Y ve Z kuşağını tanıyarak beklentilerini anlamalarını
 • Y ve Z kuşağı ile etkin iletişim kurmalarını
 • Kendi geliştirmeleri gereken ve güçlü yönlerini fark etmelerini
 • Yeni nesli motive edecek unsurları benimsemelerini
 • Y ve Z kuşağına geri bildirim yapmanın önemini ve geribildirim yöntemlerini kavramalarını
 • Yeni nesli sorumluluk almak konusunda yüreklendirmelerini
 • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılması
 • Y ve Z kuşağını tutundurma tekniklerini kavramalarını
 • Yeni neslin beklentilerine etkin cevap verebilecek yönetim araçları ile donatılmasını

 

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

nesillerarasi-iletisim

Yöntem:

Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:

1 gün

Hedef kitle:

Her seviyede liderler

1.Oturum

 • Nesillerin tanımı
 • Farklılıkların nedeni
 • X-Y-Z Nesillerin değerleri

2.Oturum

 • Nesillerle iletişim modelleri
 • Uygulamalar