img img img img

Tersine Mentorluk Eğitimleri

TERSİNE MENTORLUK

Tersine mentorluk, yaşça veya kıdem olarak daha genç birinin kendinden daha büyük veya kıdemli biri ile kurduğu gelişim ilişkisidir.  Eskiden yaşla gelen deneyim şimdi değişen dünya ile yeni liderlik ve teknolojik uygulamaların ve bakış açısında geçirilen zaman ile gelince, bunun bir önceki nesile anlatılması ve nesillerin birbirini daha iyi tanıması için tasarlanmaktadır.

Bu kavram ilk GE Yönetim Kurulu Başkanı Jack Welsh tarafından telaffuz edilmiştir. Kendisi İnternet kullanımı konusunda genç bir çalışandan düzenli almaya başlamış, aldığı faydayı bütün şirket yönetcilerine de önerince ortaya çıkan yaygın uygulamaya da tersine mentorluk denmiştir.

Öncesinde mentor ve mentorlerin eğitimi ile başlayan süreç, eşleştirmelerle devam eder. Sonrasında tematik veya serbest başlıklarla yapılan görüşmeler bunu takip eder. Etkinliği ölçmek için değerlendirme çalışmaları tercihe dayalı olmakta birlikte, deneyimlerimize göre faydalı olduğu yönündedir.

Tersine mentorluk programının avantajlarını aşağıdaki gibi paylaşabiliriz.

 

Kurum açısından;

 • Organizasyonda nesil farklarının kapanmasını sağlar. Bu değerler farklarından başlayıp, bilgi donanımının farklılıklarını kapatmaya kadar geniş bir yelpazede düşünülmelidir.
 • Güncel liderlik modelinin nesiller tarafından birlikte tasarlanmasını sağlar.
 • Yeni neslin organizasyonda tutunmasını sağlar.
 • Nesiller arası önyargıların azalması sağlar.
 • İşveren markasına güncel ve dinamik bir algı oluşturur.
 • Organizasyonda dijital okur yazarlığı artırır.
 • Dijital dönüşümlerin etkisini ve hızını artırır.
 • Yeni nesil çalışanların ihtiyaçlarını birinci kaynaktan öğrenir.
 • Farklı bakış açılarının birleşmesi ile yenilikçi ve uygulabilir çözümler yaratılır.
 • Silo mantığından sistemsel yaklaşıma geçilir.
 • Organizasyonel çevikliği sağlar.

 

Menti Açısından;

 • Deneyimli bir yönetici ancak teknoloji konusunda yeterli olmayan kişi, en yeni bilgi ve teknolojik gelişmelerden haberdar olur.
 • Yeni neslin perspektifini anlar.
 • Öğrendiklerini işi süreçlerine entegre eder.
 • Ekibindeki daha genç çalışanların dünyasını anlar, empati geliştirir.
 • Liderlik yaklaşımını günceller.

 

Mentor Açısından;

 • Organizasyondaki yönetim anlayışını yakından tanır.
 • Dijital dönüşüme katkı sağlamanın manevi tatminini yaşar.
 • Teknoloji konusunda dzüenli gelişim sağlar.
 • Üst yönetim ile profesyonel ilişki kurmayı öğrenir.
 • Karşılıklı kazanımlarla kariyer kararlarını daha etkin verir.
 • Kurumiçi network fırsatı yaratır.
 • Liderlik becerileri ile geleceğe hazırlanır.

 

YÖNTEM

Eğitimde konular mentorluk uygulamaları, geribildirim çalışmaları, grup egzersizleri ve bilgi transferi şeklinde aktarılmaktadır.

Eğitimlerin ardından desteklemek amacıyla 2 -3 ay sonrasında süpervizyon desteği verilmektedir.

MENTORLER için SÜRE:   1 veya 1/2 gün

MENTİLER için  SÜRE:   1,5 saat

SUPERVİZYON için SÜRE:   1,5 saat

HEDEF KİTLE: Mentor ve menti adayları

 

AMAÇ:

Genç neslin üst yönetim ile iletişimini güçlendirme amaçlı belli hedefler doğrultusunda kurduğu ilişki için gerekli beceri ve araçları kazandırmaktır.

 

TERSİNE MENTORLUK MENTOR EĞİTİMİ İÇERİK

 • Tersine Mentörlük nedir?
 • Tersine Mentörlük Süreci
 • Mentor rol ve sorumluluklar
 • Menti rol ve sorumluluklar
 • Mentorluk Çerçevesi
 • Etik boyutu
 • Bağ kurma
 • Sözleşme yapma
 • Hedef koyma
 • Odakta tutma
 • Dinleme
 • Güçlü Soru Sorma
 • Ayna Olma
 • Deneyim Paylaşma
 • Cesaretlendirme
 • Sınırları zorlama
 • Aksiyona yönlendirme
 • Uygulamalar
 

TERSİNE MENTORLUK MENTİ EĞİTİMİ İÇERİK

 • Tersine mentörlük nedir?
 • Ne değildir?
 • Mentörlük Süreci
 • Mentor rol ve sorumluluklar
 • Menti rol ve sorumluluklar
 • Mentorluk Çerçevesi
 • Tersine mentorluk becerileri
 • Güvene dayalı bağ kurma
 • Sözleşme yapma
 • Hedef koyma
 • Odakta tutma
 • Dinleme
 • Konfor alanının dışına çıkma
 • Geribildirim alma
 • Geribildirim verme
 • Kırılgan olabilme
 • Duygusal güvenlik
 • İçgözlem yapabilme
 • Sorumluluk alma
 • Aksiyon alma
 • Gelişim planı oluşturma
 • Uygulamalar
 

YÖNTEM

Eğitimde konular mentorluk uygulamaları, geribildirim çalışmaları, grup egzersizleri ve bilgi transferi şeklinde aktarılmaktadır.

 

SÜRE: 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE: Mentor adayları

Süreç Danışmanlığı

Mentorluk programları sürece bağlı olduğu ve süreklilik arz ettiği için proje yaklaşımı ile yönetilmesi faydalıdır. Bu yaklaşımın kurgu ve uygulamasında da sizlere destek verebilmekteyiz.

Süreç Danışmanlığı

Mentorluk programları sürece bağlı olduğu ve süreklilik arz ettiği için proje yaklaşımı ile yönetilmesi faydalıdır. Bu yaklaşımın kurgu ve uygulamasında da sizlere destek verebilmekteyiz.
Sayfaya Git

Mentorluk Eğitimleri

Mentorluk çalışmaları kurumların çalışan gelişimi ve kariyer yönlendirmeleri için en çok fayda sağlayan uygulamalarından biri olmuştur.

Mentorluk Eğitimleri

Mentorluk çalışmaları kurumların çalışan gelişimi ve kariyer yönlendirmeleri için en çok fayda sağlayan uygulamalarından biri olmuştur.
Sayfaya Git

Mentorluk Supervizyon

Uygulamaları desteklemek ve mentor/mentileri güçlendirmek amacıyla yaklaşık 2-3 ay sonra yapılacak oturumlardır.

Mentorluk Supervizyon

Uygulamaları desteklemek ve mentor/mentileri güçlendirmek amacıyla yaklaşık 2-3 ay sonra yapılacak oturumlardır.
Sayfaya Git