img img img img

Takım Koçluğu Hizmetimizde Temel Prensiplerimiz

TAKIM KOÇLUĞU

Katılımcıların takım ruhunu geliştirmek, bunun gelişmesinin önündeki engelleri keşfetmek ve destekleyecek güçlü yanları pekiştirmek amaçlanmaktadır.

Dünyadaki, ülkemizdeki, pazarlardaki, organizasyonumuzdaki, birimlerimizdeki ve hatta bireysel hayatlarımızdaki ciddi değişimler takım olmayı kendi haline bırakamayacak kadar zorlaştırıyor. O nedenle takımların ortak amaçta hizalanmasına, heyecan veren bir vizyon oluşturmasına, sağlıklı ilişkiler geliştirmesine, rollerin net tanımlanmasına, birlikte yapıcı kararlar vermesine destek veren bir yönteme ihtiyaç duyulmakta. Bunlardan en etkin olanlardan biri de takım koçluğu. Bu yöntem, bir takım koçu sayesinde düzenli buluşmalarla takımın kendini birlikte sorgulamasını sağlayan bir yaklaşımdır. Güvenin tesis edilmesine öncelik veren, takımdaşların birbirini duymasını sağlayan, ortak dünyalarını inşa etmelerine alan yaratan bir süreçtir.

 

ÖZGÜNLEŞTİRME STRATEJİMİZ

1.Aşama:      Ön Analizle takımın özgün ihtiyacının tespiti yapılır.
2.Aşama:      Envanterler takımın kendisini dışardan görmesine yardımcı olur.
3.Aşama:      Özel Tasarım sayesinde çoklu araç setinden uygun olanları şeçilir.
4.Aşama:      Süre takımın ajandasına ve ihtiyacına göre uyarlanır.
5.Aşama:      Takip sistemi süreçte alınan kararların uygulanmasını sağlar.

 
6 TEMEL PRENSİBİMİZ

  1. GÜÇLÜ ALTYAPI VE SÜREKLİ GELİŞİM İÇİNDE YENİ ÇALIŞMALARI TAKİP EDERİZ.

Takım koçluğu konusunda donanımımızı sürekli artırır ve dünyada gelişmeleri izler, sürekli gelişir ve en etkili hizmeti vermeye odaklanırız.

Dünya düzenindeki hızlı ve köklü değişimler, takım anlayışını da yenilemekte, organizayonel araştırmalar da yeni ihtiyaçlara dikkat çekmektedir. Böylece takım değerleri, iş yapış anlayışları da güncellenmektedir. Bu değişime hizmet edecek takım koçluğu yaklaşımlarını, çok farklı ekollerin sentezlerini kullanarak ortaya koymaktayız. Takım koçlarını da yetiştiren bir kurumuz. Onları eğitimiz gibi gelişimleri için supervizyon desteği vermekteyiz. Hizmet yaklaşımımız ORSC, Sistemik Yaklaşım, Gestalt, Tuckman, Lenzioni, Belbin disiplinlerinin takıma özel hazırlanmış hibrit modellerini içerir.

 

  1. SİSTEMİK BAKIŞ AÇISI İLE ÇEVREDEKİ ETKİLEŞİMLERİ DE DİKKATE ALIRIZ.

Birlikte çalışılan takımın içinde olduğu sistemle ilgili analiz, etkileşimlerle ilgili farkındalık yaratırız.

Hiçbir takımın işleyişi içinde bulunduğu sistemin gerçeklerinden bağımsız değildir. Takıma girdi sağlayan veya çıktısını kullanan ve özellikle takıma liderlik yapan kişi ve takımlarda takım zorlandığı konulardan sorumludur. Bu sorumluluk duruma ve işleyişin parçasına göre değişiklik gösterir. Ancak takımdan bir değişim beklerken paydaşların da bu durumla ilgili kendilerine ait yeni düzenlemelerin farkında olması önemlidir. Aksi durumda takımın aksiyonları ve kararları da sürekli olmayacaktır. Bu aşamada takımın organizasyon içindeki etkileşimlerini, bağlarını, etkisini analiz ederek başlarız.

 

  1. ÇOK BOYUTLU BAKARAK İLGİLİ PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİMİ ANLAMAYA ÇALIŞIRIZ.

Takımın bütün ana paydaşları ile ön analiz yaparak konuya çok yönlü bakar ve süreci o takıma özgünleştiririz.

Çok boyutlu bakabilmek için yapılandırılmış görüşmelerle organizasyonun, liderin, takımdaki kişilerin ve paydaşların stratejisi, yönergelerin netliği, iletişimin kalitesi, ortak değerlerin varlığı, çatışmaların kaynağı gibi geniş kapsamlı bir ön çalışma ile başlanır. Bu çalışma hem yönergelerin netliği, takımlarda doğru anlaşıldığı ve her bireyin kendi parçasına ne kadar hakim olduğu üzerinde durulur. Takımın kendini hem içerden hem de dışardan kendini görmesi sağlanır. Bu da takımın kör alanlarını aydınlatır.

 

  1. SOMUT GÖSTERGELERLE ANALİZ EDERİZ.

Takımın kendisine dışardan bakabilmesi, zenginliğini ve iç dengelerini görebilmesini sağlayan ölçümlerle çalışırız.

Takımın hem bireysel üyelerinin kendilerini hem de takım dinamiklerini görebilmesi, somut ve analitik bakış açılarına indirebilmesi için envanterleri kullanıyoruz. Takımın gelişim hedefine, güçlü yanlarının ve ağrı noktalarının analizine göre uygun Team Connect 360 ve/veya Belbin envanterlerini tercih ediyoruz. Takımın, çalışma öncesinde gelişim alanı olarak belirledikleri hedeflerin davranışlarla idafe edilmesini sağlayarak, bu davranışların gelişimi konusunda gözlemleme ve değerlendirme araçları sağlanarak kendi kendilerini ölçümleme fırsatı yaratıyoruz.

 

Takımdaki 9 rolün dağılımı hakkında bilgi verir.
Takımın kendi dengesini görmesini ve bulmasını sağlar.

 

Team Connect, takımın paydaşlarının kendi hakkındaki
360 derece değerlendirilmesini sağlar.

 

 

 

5.EYLEM PLANI YAPILMASINI SAĞLAYARAK YOL HARİTASI ÇIKARIRIZ.

Birlikte yapılan keşif ve alınan kararların ışığında aksiyon planının oluşturulmasını sağlarız.

Çalışmanın sonunda çıkan bulguların, tartışılan olguların ve edinilen farkındalıkların ışığında hedefe yönelik alınacak aksiyonların tanımlanması, kişilere dağıtılması ve etkin bir planlama yapılması kararların hayata geçirilmesi için kritiktir. Bu sayede etkili bir planlama yapmak, süreçte alınması gereken diğer destekleri, paydaşların dahil edileceği alanları tespit etmeye yardımcı olmaktadır. Bu prensiple, mutlaka bir eylem planı ve/veya manifesto ile kendi yolculuklarını tanımlamalarını sağlamaktayız. Bu yol haritası iyileşme konusunda güven kazandırmaktadır.

 

6.TAKİP DESTEĞİ İLE YOLDA KALMALARINI SAĞLARIZ.

Takımla belli aralıklarla düzenli temasta olur, ara çalışmalarla yolculuklarını ve aldıkları mesafeyi gözden geçirmelerini sağlarız.

Aksiyon planı bir yolculuktur. Her yolculuk gibi bunun da inişli, çıkışlı zorlu parkurları, virajları olacaktır. Buralarda takım olarak sarsılmadan yeni kararları uygularken zaman zaman durup kendilerine bakmak, hizalanmak ve sözleşmelerini yenilemek gereği duymaktadırlar. Belli bir süre belli aralıklarla tekrar bir araya gelip yapılandırılmış yöntemlerle destek vermeye devam ederiz. Bununla birlikte her bireyin kendi gelişiminde nereye geldiğini takip etmesine yönelik çalışmalarda bunun paralelinde işleyen bir süreç olmaktadır. Gerektiğinde bireysel koçluklarla desteklenmeye devam edilir.

Takım Koçluğu Hizmetlerimizde Tasarım Süreci

Amaç, takımın özgün ihtiyaçlarını anlamak ve buna hizmet edecek doğru ve etkili tasarımı yapabilmektir.

Takım Koçluğu Hizmetlerimizde Tasarım Süreci

Amaç, takımın özgün ihtiyaçlarını anlamak ve buna hizmet edecek doğru ve etkili tasarımı yapabilmektir.
Sayfaya Git

Takım Koçluğu Hizmetlerimizde Tasarım Örneğimiz

Takımın ilk zamanları kritiktir. Üyelerin birbiri hakkında bilgisi sınırlıdır. Birbirine daha çok nezaketle yaklaşma, sınırlarını koruma ve temkinli paylaşımlarda bulundukları dönemdir.

Takım Koçluğu Hizmetlerimizde Tasarım Örneğimiz

Takımın ilk zamanları kritiktir. Üyelerin birbiri hakkında bilgisi sınırlıdır. Birbirine daha çok nezaketle yaklaşma, sınırlarını koruma ve temkinli paylaşımlarda bulundukları dönemdir.
Sayfaya Git