img img img img

Fasilitasyon Hizmetleri

FASİLİTASYON HİZMETLERİMİZ

Çeviklik, hız, verimlilik, etkinlik, takım olarak karar almak, hizalanmak hergün geçen gün önemini artırmaktadır. Fikirlerin niceliği, katılımcıların yüksek katılımı, kararların niteliği, aksiyon planlarını yapılması ve bütün bunların belli bir zaman içinde gerçekleştirilmesi için fasilitasyon çalışmalarımız süreçlerinde katma değer sağlayacaktır.

Fasilitasyonın katma değer yaratacağı durumlar

Fikir Üretme
Süreç Tasarımı
Ortak Karar Alma

Birlikte Analiz
Strateji Belirleme
Duygusal Kaynaşma 

Beyin Fırtınası
İşbirliğini Artırma
Takımdaşlık Anlaşmaları