img img img img

Kişiye Özel Koçluk Çalışmaları

Kişiye Özel Çalışmalar

HER DANIŞANIMIZIN İHTİYACININ ÖZEL OLDUĞUNA İNANIR, DESTEĞİMİZİ ONA UYGUN ARAÇLARLA ZENGİNLEŞTİRİRİZ.

Şimdiye kadar ki deneyimlerimizde öne çıkan 22 farklı başlıkta size özgü hızlı çözümler yaratıyoruz. Farklı ihtiyaçlarınız için de butik çalışmalar tasarlamaya hazırız.

KİŞİYE ÖZEL GELİŞİM DESTEKLERİMİZ

Yaptığımız anketler, görüşmeler, araştırmalar sonunda gelişim ihtiyaçların yoğun olduğu alanlarda koçluk, mentorluk ve yöntem paylaşımı ile zenginleştirilmiş özel hizmetler geliştirdik.

Amaç, üst düzey lider ve yöneticilerin önce kendileri, sonra da bütün paydaşları ile olan ilişkilerine yukarıdan bakabilmeleri, misyon, değerler ve stratejiyi bütünsel olarak yönetebilmelerini sağlamaktır. Bunun için ihtiyaç duydukları yetkinlikleri ve duygusal sağlamlığı desteklemektir. Üst seviyeden gelen baskıları rahatça göğüslemesi ve özgün liderlik modelini yaratması sağlanmaktadır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Üst düzey liderlik pozisyonunda bulunmak
 • Üst düzey liderlik pozisyonuna yeni geçiş
 • Üst düzey liderlik pozisyonuna hazırlık
 • Kurumda önemli strateji değişimleri (satın alınma-birleşme-yönetim kurulu değişimleri)

Amaç, liderlerin ilişkilerinde kararlı, sağlam, özgüvenli ama bir o kadar da işbirlikçi olarak davranabilmeleri, temsil yeteneklerini güçlendirmeleri, istedikleri etkiyi ve iknayı yaratabilmelerini sağlamaktır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Temsil duruşunun güçlendirilmesi
 • Üst düzey duruşun gerekliliği
 • Agresif tutumdan yapıcı ve kararlı tutuma geçilmesi
 • Pasif tutumdan güçlü ve kararlı tutuma geçilmesi
 • Bir üst pozisyona hazırlanması

Kadın liderlerin gelişmelerine destek olduğumuz, güçlü yanlarına odaklandığımız ve kadının tamamlayan özelliklerinin farkındalığını sağladığımız koçluk hizmetimizdir. İçinde yetkinlik geliştirme ve duygusal dayanıklılık bir arada olduğu için koçluğa ek olarak taktiksel ve araçların da paylaşıldığı melez bir yaklaşımdır. Bunun için “Motiva olarak hazırladığımız “Liderlikte Kadın Perspektifim” çalışması ile başlar. Çalışma bir öz değerlendirme ve çevresinden de gözlem topladığı bir çalışmadır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Kadınların liderlik pozisyonlarına geçişte
 • Kadın yeteneklerin desteklenmesinde
 • Doğum sonrası işe dönüş zamanlarında

Kişinin içinde bulunduğu değişimde duygusal dayanıklılığına odaklanması, derin farkındalık kazanması (mindfullness), duygularını tanıması, buna dair araçlarla ve bilişsel yöntemlerle aksiyon planı oluşturması sağlanmaktır. Özşefkatin geliştirilmesi için destek verilmektedir.

Uygun olabilecek durumlar

 • İşte zorlu değişimlerin yönetilmesi
 • Etkin kriz yönetilmesi
 • Anda kalmanın gerektiği dönemlerde
 • Belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde
 • Kişinin yaşamında önemli dönüm noktalarında duygu dengeyi sağlaması
  • Ebeveyn olma
  • Medeni durum değişikliği
  • Yakınların hastalıklarına destek verme
  • Önemli rahatsızlıklar
  • Yakınlarının kaybı
  • Ülke veya şehir değiştirme dönemleri

Ekibinizin potansiyelini ortaya çıkarmak için onlarla sağlıklı bir bağ, güven ilişkisi, duygusal güvende hissedecekleri bir ortam yaratmanız için gerekli, becerilerin edinilmesini sağlamaktır. Yargısız bir zihin, merakla yaklaşım, insana değer veren değerlerin keşfedilmesi sağlanmaktadır. Sonuca giderken ekibi geliştirmenin sahiplenilmesi konusunda destek verilmektedir.

Uygun olabilecek durumlar

 • İlk yönetici olunduğu durumlarda
 • Ekip yönetimine geçişte
 • Çalışan memnuniyetinin düştüğü dönemlerde
 • Ekibin değişiminde veya yenilenmesinde
 • Uzaktan ekiplerin yönetilmesi gerektiğinde
 • Güvenin tekrar tesis edilmesi gerektiği durumlarda
 • İnsani değerlerle yönetim kültürüne geçişte
 • Farklı bakış açıların gerektiği durumlarda
 • Zorlayıcı hedeflerle çalışıldığında
 • Geribildirim kültürünün gelişmesi gerektiği durumlarda

Ekip yönetimi konusunda gücünü ve motivasyonunu belirleme, gerekli becerileri edinme ve bunlarla birlikte kullanacağı araçları etkin kullanmaya yönelik melez bir yaklaşımla ilerlenir. Koçvari yaklaşımın unsurları ele alınır. Özellikle uzaktan yönetilen ekiplerin liderleri için de uygun çalışmalar bulunmaktadır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Ekip yönetimine geçişte
 • Ekip yönetiminin sorunluğu olduğu durumlarda
 • Ekibin değişiminde veya yenilenmesinde
 • Uzaktan ekiplerin yönetilmesi gerektiğinde

Farklılıkların önemli olduğu durumlarda daha güçlü işbirliği, kabulleniş ve kapsayıcılık için önyargıların belirlendiği ve yargısız, fırsat odaklı bakış açısının kazanıldığı çalışmalardır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Farklı cinsiyetlerden kişilerle birlikte çalışıldığında
 • Farklı ülke kültürlerinden kişilerle birlikte çalışıldığında
 • Farklı alt kültürlerden kişilerle birlikte çalışıldığında

Değişimin an ve an etkisinde olduğumuz zamanlarda liderlerin değişim planını yapmasında, değişimin zihinsel ve duygusal boyutunda hazırlanmasında ihtiyacı olduğu yol arkadaşlığını yapmaktır. Liderlerin odakta kalması, çevresel saptırıcı koşullar oluştuğunda merkezinde kalabilmesi için destek verildiği çalışmalardır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Stratejik değişim dönemlerinde
 • Çevresel faktörlerin zorladığı zamanlarda
 • Organizasyonel değişimlerde
 • Kültürel değişimlerde
 • Kişinin hayatında önemli değişimlerin içinde geçmekte olduğu zamanlarda

Belirsizliğin her geçen gün artarak güçlendiği günümüzde sezgisel düşünme ve yenilikçi problem çözme önem kazanmaktadır. Danışanı konfor alanının dışında, yaratıcı ve yenilikçi uygulamalarla esnetmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Kişinin konfor alanı dışına çıkarken yaşadığı zorlukların simüle edildiği çalışmalar esnasında belirsiz anlarda dayanıklılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Soyut düşünme becerisinin ortaya çıkması, bunun analitik ve yapılandırılmış düşünme ile birleşerek aksiyonlara dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Yenilik gerektiren çalışmalara hızlı uyumlanmada
 • Geleneksel bakış açışının kırılmasında
 • Risk almanın gerektiği ve farklı bakış açılarına açık olmak gerektiğinde
 • Değişen süreçlere uyumda
 • Kültür dönüşümlerinde
 • Belirsizlikte problem çözmek gerektiğinde

Kurumların yetenek olarak belirledikleri çalışanlarının gelişimi, tutunması ve motivasyonu için verilen koçluklardır. Amaç potansiyellerini ortaya çıkarmalarını, odaklanmalarını ve verimliliklerini artırmalarını sağlamaktır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Potansiyeli yüksek çalışanların gelişimi ve tutundurulması
 • Potansiyeli yüksek çalışanların motivasyonunun güçlendirilmesi

Yeni bir düzene, pozisyona adapte olmak için ihtiyaç ve gündemini kişinin belirlediği 3 aylık bir zamana yayılan, etkili bir uyum sürecini amaçlayan koçluk yaklaşımıdır. Beceri ve duygusal yetkinlik kazandırmak üzere kişiye özel melez bir programla sürdürülür.

Uygun olabilecek durumlar

 • Belli bir aradan sonra iş hayatına dönüş
 • Yeni bir kuruma geçiş
 • Yeni bir göreve geçiş
 • Terfi ile geçiş

Yeni nesil düşünme için en temel gereksinim teknolojiye yatkın anlayışı geliştirmekten geçiyor.  Teknolojiyi hayatımıza nasıl daha işlevsel ve etkili katabileceğimize dair düşünce yapısı ile buluşmaya, içsel dirençleri kırmaya ve gelişim planı çıkarmaya yönelik melez çalışmalardır. Burada Z-nesil genç bir ekiple çalışmaktayız.

Uygun olabilecek durumlar

 • Teknolojiyi daha fazla kullanma ihtiyacı
 • Etkin çalışma ihtiyacı için teknolojik araçları kullanma
 • Güncel kalma

Çok paydaşlı çalışma şekillerinde ilişkilerle yönetim önem kazanmaktadır. Hiyerarşinin gücüne ihtiyaç duymadan, paydaşları işbirliğine davet ederken duygusal güvenliği içeren ilişkiler kurmak günümüzün olmazsa olmazlarından. Farklı birimlerdeki ilgili kişilerle etkili iş ilişkileri için gerekli farkındalık sağlamak, kendini tanımak, ilişkiyi tanımak ve uygun adımları oluşturarak sonuca taşımak için oluşturduğumuz bir yaklaşımdır.  

Uygun olabilecek durumlar

 • Proje liderliği
 • Farklı birimlerle çalışma
 • Çoklu paydaşı organize ve koordine etme

Kişilerin olumsuz dönemlerde duygusal olarak savrulduğu, motivasyonlarının derinden etkilendiği durumlarda değerleri ile buluşması, yarattığı faydaya odaklanmasını sağlayan Logoterapi kaynaklarından ilham alan yaklaşımdır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Önemli ve zorlayıcı değişim dönemlerinde
 • Kriz, olumsuz gelişmeler ve gelecekle ilgili moraller düşük olduğu zamanlarda
 • Bireysel motivasyonun ciddi düşüşlerinde

Güçlü özelliklerin stratejik olarak öne çıkması gereken durumlarda süreci planlamak ve etkinleştirmek için verilen destektir. Danışanı ayrıştıran özelliklerin daha da etkin kullanılarak kurumun başarı hikayesine daha da katkıda bulunmasına destek olunur.

Uygun olabilecek durumlar

 • Güçlü yanların stratejik olarak öne çıktığı durumlarda
 • Hızlı kazanımlar yaratılması gereken durumlarda
 • Sıra dışı sonuçlar yaratılmak istendiğinde
 • Rekabet avantajının kritik olduğu durumlarda

Bir dönüşüm, değişim veya gelişim yolculuğu içinde olan kişiler için uyguladığımız öğrenmeyi öğrenme sürecini hızlandırmaktır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Önemli ve zorlayıcı değişim dönemlerinde
 • Kuruma veya pozisyona yeni olunan durumlarda
 • Yeni bir göreve atanıldığında
 • Yeni bir beceri geliştirileceği durumlarda

Çevrenizde daha hızlı ve etkili iz bırakmak, vizyona odaklamak, kararları etkilemek, liderliğinizde ilham vermek, akılda kalmak, zor zamanlarda güç vermek, motive etmek için gereken bilgi, araç paylaşmak ve gerekli inanç sistemini oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Uygun olabilecek durumlar

 • İlham verilmesi ve motive edilmesi gereken bir ekiple çalışıldığında
 • Direnç ile karşılaşıldığında
 • Uzun vadeli vizyon ve hedeflere odaklanılması gerektiğinde
 • Her türlü liderlik durumunda

Paylaşanın duygusal olarak zorlanacağı ve mesajı alan kişinin duygusal olarak sessiz veya sesli bir tepki verme ihtimalinin olduğu noktalarda çeşitli sebeplerle iletişim kurmaktan kaçınırız. Bunun önüne geçmek ve zor geçen konuları duygusal alana çekmeden aktarmak için tasarlanmıştır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Önemli ve zorlayıcı değişim dönemlerinde
 • Kriz, olumsuz gelişmeler ve gelecekle ilgili moraller düşük olduğu zamanlarda
 • Bireysel motivasyonun ciddi düşüşlerinde
 • İşten çıkarma durumlarında
 • Terfi veya beklentilerin karşılamadığı durumlarda
 • Olumsuz davranışlara geribildirim verilmesi gerektiğinde

Çevik dönüşümler iş yapış şekillerinde radikal değişimler gerektiğinde anlamak, uyum sağlamak ve paydaşlarla hizalanmak kolay olmayabilir. Bunun için gerekli zihin yapısını oluştururken zaman kaybetmemek için verilecek destek üzerine tasarlanmıştır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Çevik dönüşüme geçişlerde
 • Çevik dönüşüme direnç gösterildiğinde

Ekonomik, sistemik, sosyal ve organizasyonel birçok değişimin oluştuğu zamanlar önü görmenin imkansızlaşır ve karar vermek zorlaşır. Bu da tedirginliği artırır. Özellikle yapılandırılmış düzenlerle çalışanlar için bu durum oldukça rahatsızlık vericidir. Bu durumlarda kişileri rahatlatmak, sezgisel zeka konusunda destek vermek için tasarlanmıştır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Önemli ve zorlayıcı değişim dönemlerinde
 • Kriz, olumsuz gelişmeler ve gelecekle ilgili moraller düşük olduğu zamanlarda
 • Çoklu veri ile karar verilmesi gereken durumlarda

Sonuca ulaşmanın dinamiklerini anlamak gerekir. Süreçte sisteme ait bizim dışımızda çok etken akışı baltalıyor olabilir. Bu bazen diğer paydaşların çalışma şekli, bazen sistemde tutarsız mesajlar bazen de kişinin profilinden kaynaklanır. Bunları tespit etmek ve kişinin hem yetkinliğini hem de cesaretini artırarak itici gücünü ortaya koymasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Uygun olabilecek durumlar

 • İşler yavaşladığında veya daha hızlı olması gereken durumlarda
 • Verimsizlikle ilgili sıkıntılar yaşandığında
 • Çalışanların engelleri aşmayı zorlamadan pes ettiği durumlarda

Büyük ve kalabalık organizasyonlarda yeteneklerimizin kendiliğinden görünmesi her zaman kolay olmayabilir. Kariyerimizde ilerlemek veya iş hayatında yapmak istediklerimiz için taraftar yaratmak bir strateji gerektirebilir. Bu konuda deneyimi olmayan kişilerin kendilerini daha etkli ifade edebilmeleri ve görünür olma fırsatlarını yaratabilmeleri için tasarlanmıştır.

Uygun olabilecek durumlar

 • Yeteneklerin gölgede kaldığı durumla
 • Kurumda hakların adil dağılması istendiği durumlarda
 • İçe dönük yapıdakilerin görünmesinin istendiği durumlarda

Koçluk Hizmetleri

Her gün yeni bir değişim dalgasını yönetmeye çalışmak, yöneticilerimizin kendi konfor alanının dışına çıkmasını gerektirmektedir.

Koçluk Hizmetleri

Her gün yeni bir değişim dalgasını yönetmeye çalışmak, yöneticilerimizin kendi konfor alanının dışına çıkmasını gerektirmektedir.
Sayfaya Git

Neden Şimdi Koçluk

Dünyamızı ciddi anlamda etkileyen, belirsizlik, değişim, karmaşıklık ve öngörme sıkıntısı hızla artarken, lider ve çalışanların sağlıklı düşünmek ve doğru kararlar verebilmek için ancak güçlü bir içe dönüşle mümkündür.

Neden Şimdi Koçluk

Dünyamızı ciddi anlamda etkileyen, belirsizlik, değişim, karmaşıklık ve öngörme sıkıntısı hızla artarken, lider ve çalışanların sağlıklı düşünmek ve doğru kararlar verebilmek için ancak güçlü bir içe dönüşle mümkündür.
Sayfaya Git

Koçlara Süpervizyon

Koçluk mesleğine duyulan ihtiyaç ve uygulamalar arttıkça, koçların kendilerini geliştirmek için hizmetler almaları da kaçınılmaz olmaktadır.

Koçlara Süpervizyon

Koçluk mesleğine duyulan ihtiyaç ve uygulamalar arttıkça, koçların kendilerini geliştirmek için hizmetler almaları da kaçınılmaz olmaktadır.
Sayfaya Git

Neden Biz

Motiva Uluslararası Koç ekibimiz, Türkiye’ye ilk uluslararası akredite koçluk eğitimini getirmiş, halen ülkemizde ve dünyada yönetici koçu yetiştiren bir ekiptir.

Neden Biz

Motiva Uluslararası Koç ekibimiz, Türkiye’ye ilk uluslararası akredite koçluk eğitimini getirmiş, halen ülkemizde ve dünyada yönetici koçu yetiştiren bir ekiptir.
Sayfaya Git

Neden Koçluk

Koçluk, kişinin hedefine doğru giderken, kendini daha iyi tanımasını, iç engellerini çözmesini, potansiyelini keşfetmesini, güçlü yanlarına ve fırsatlarına odaklanmasını, bakış açısını yeniden çerçevelemesini sağlayan bir yolculuktur.

Neden Koçluk

Koçluk, kişinin hedefine doğru giderken, kendini daha iyi tanımasını, iç engellerini çözmesini, potansiyelini keşfetmesini, güçlü yanlarına ve fırsatlarına odaklanmasını, bakış açısını yeniden çerçevelemesini sağlayan bir yolculuktur.
Sayfaya Git

Yaklaşımımız

Koçluk hizmetinin özü, kişinin konusu ne olursa olsun, ondan yola çıkarak kendi iç dünyasına ışık tutmasıdır.

Yaklaşımımız

Koçluk hizmetinin özü, kişinin konusu ne olursa olsun, ondan yola çıkarak kendi iç dünyasına ışık tutmasıdır.
Sayfaya Git