img img img img

Özgüvenli ve Net Duruş

Özgüvenli ve Net Duruş Eğitimi


Katılımcıların, ünvan ve pozisyonlarını değil, kendi kişisel yetkinliklerini kullanarak, özgüvenli ve güçlendirilmiş sağlıklı bir benlik algısı ile etki yaratma becerilerini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

 

 • Özgüvenin doğasını anlama
 • Özgüvenli duruşun kişisel tanımlarını yapma
 • Bunun önünde duran kendi algılarıyla ilgili engelleri tespit etme
 • Kendi etiketlerini farketme
 • İçindeki sabatörü farketme ve yönetme
 • Duygusunu farketme
 • Güçlü yanlarına odaklanma
 • Topluluk önünde etkin sözcük, ses tonu ve beden dilini kullanma
 • Argümanlarını etkin kurgulama
 • Kendinden emin olmak için gerekli gelişim planının oluşturulma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

ozguvenli-ve-net-durus

Yöntem:

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:

1 veya 2 gün

Hedef kitle:

Tüm profesyoneller

1.Oturum

 • Özgüvenli duruşun formulü
 • İletişim
 • Beden Dili
 • Tonlama
 • Arguman oluşturma

2.Oturum

 • Uzmanlığı ifade etme
 • Sistem ve Hedef
 • Paydaş Yönetimi
 • Farklılıkları Anlamak
 • Paydaş Haritası

3.Oturum

 • Agresif ve Pasif Halden Kaçınma
 • İtme-Çekme Tarzı
 • Ego durumları
 • Ethos-Logos-Pathos

4.Oturum

 • Özgüvenle Tartışma
 • Olumsuz Duyguları Tanıma
 • Dinleme
 • Soğukkanlı kalma
 • Anda kalarak sezgileri kullanma