img img img img

360 Derece Çatışma Yönetimi

360 Derece Çatışma Yönetimi Eğitimi

Eğitimin amacı, katılımcıların yaşadıkları iç çatışmaları çözümlemekten, iş yerinde oluşabilecek anlaşmazlıkları çözmeye ve arabuluculuğa kadar uzanan geniş bir yelpazede çatışma yönetimi araçlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

 • Çatışmanın tanımını yapabilmelerini ve çatışma türlerini ayırt edebilme
 • Çatışma yaşadıkları kişilerin kişisel özelliklerini ayırt edebilme
 • Çatışma yaşadıkları durumu ve sebeplerini analiz edebilme
 • Çatışma yaşadıkları durumlarda probleme değil çözüme odaklanma
 • Çatışmanın doğurduğu stresle ve stresli ortamla başa çıkabilme
 • Duygusal zekalarını da kullanarak çatışma sürecini olumlu sonuçlandırabilme
 •  

   becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

iliskiler

Yöntem:

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, grup ve vaka çalışmaları ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:

1 veya 2 gün

Hedef kitle:

Bütün profesyoneller

1.Oturum

 • Olan biteni kavramak
  için etkin dinlemek

 • Doğru gözlem yaparak
  objektif olmak

 • Düşüncelere etki eden
  duyguları çözümlemek

2.Oturum

 • Davranışların ardındaki
  motivasyonları bulmak

 • Çatışmaya yol açan
  önyargıları tanımak

 • Çatışmanın ötesinde
  çözüm bulmak

3.Oturum

 • İletişimde net, somut,
  yapıcı bir dil kullanmak

 • Dürüst Evet,
  Dürüst Hayır

 • Çatışma modelinizi keşfetmek

4.Oturum

 • Empatiyle liderlik yapmak

 • Tüm paydaşları
  gözetmek

 • Gelişim planı oluşturmak