img img img img

Ekip üyeleri arasında Büyüme Zihniyetine sahip olanları nasıl kolayca ayırtedebilirsiniz?

Ekip üyeleri arasında Büyüme Zihniyetine sahip olanları nasıl kolayca ayırtedebilirsiniz?

Büyüme zihniyeti, bireylerin yeteneklerinin, becerilerinin ve zekalarının çaba, öğrenme ve azim yoluyla zaman içinde geliştirilebileceğine ve iyileştirilebileceğine inandıkları psikolojik bir bakış açısını  inanç sistemini ifade eder.  Başka bir deyişle, büyüme zihniyetine sahip insanlar, yeteneklerinin ve kapasitelerinin özveri ve uygulama yoluyla genişletebileceğine inanırlar.

Ekip üyelerinizin büyüme zihniyetini nasıl kolayca fark edebilirsiniz?

İşte birinin büyüme zihniyetine sahip olduğuna işaret eden bazı belirtiler:

Zorlukları Kucaklarlar

Zorluklarla nasıl başa çıkıyorlar?

Büyüme zihniyetine sahip bireyler, zorlukları tehdit olarak değil, öğrenme ve gelişme fırsatları olarak görürler. Engel ile karşılaştıklarında kolayca pes etmez, bunun yerine, başarısızlıklar onları yeni stratejiler denemeye ve azim göstermeye teşvik eder.

Çabaya Değer Verirler

Görevlerine ne kadar bağlılar?

Büyüme zihniyetine sahip insanlar, çabanın öğrenme sürecinin önemli bir parçası olduğunu anlarlar. Çalışmanın gelişmeye götürdüğüne inanırlar. Emek koymaktan kaçınmazlar.

Öğrenmeye İsteklidirler

Ne kadar meraklılar?

Büyüme zihniyetine sahip bireyler, farklı yaklaşımlar denemeye açıktır. Konfor alanlarından çıkmayı gerektirse bile öğrenme ve kişisel gelişim fırsatlarını aktif olarak ararlar. Başarısızlığı olumsuzlukla almaz, bunun yerine gelecekteki gelişim için ders çıkarmak amacıyla analiz ederler.

Geri Bildirimi Kucaklarlar

Diğer insanların kendileri hakkındaki bakış açılarıyla ne kadar yüzleşebilirler?

Olumlu veya olumsuz olsun, geri bildirimi becerilerini geliştirmek  için bir yol olarak görürler. Geri bildirimi yapıcı bir şekilde kullanırlar. Eleştiri onları yıldırmaz; bunu kendilerini daha iyi hale getirme ve yeteneklerini iyileştirme fırsatı olarak alırlar.

Sürekli İyileşme Peşindedirler ve Sabırla İlerlerler

Büyüme zihniyetine sahip bireyler, mevcut uzmanlık seviyelerine bakılmaksızın becerilerini her zaman geliştirebileceklerine inanırlar. Yeni şeyler öğrenmeye ve yeni beceriler kazanmaya gerçek bir merak ve heves duyarlar. Büyümenin ve gelişmenin zaman aldığını bilir, hedeflerini takip etmek konusunda sabırlı ve sürekli çaba gösterirler.

Süreci ve Hedefi Dengede Tutarlar

Sadece sonuca odaklanmak yerine süreçteki öğrenmeye de odaklanırlar. Süreç kendisi için değerlidir. Hedefleri belirlerken, yeni bilgilere veya değişen koşullara göre ayarlamada esnek davranırlar.

İşbirliği İçin Hazırdırlar.

Yardım istemeyi, zayıflığın bir işareti olarak değil, bilgi kazanmanın ve gelişmenin bir yolu olarak görürler. Aynı zamanda yardım etme ve işbirliği başlatmak için bağlar oluşturma fırsatları ararlar.

Durumu Sorgularlar.

Mevcut durumu sorgular ve varsayımlara meydan okurlar. Hiçbir şeyin garanti olmadığını ve tartışmaya açık olduğunu düşünürler. Farklı bakış açıları için ortam yaratmaya isteklidirler.

Unutmayalım ki büyüme zihniyetine sahip olmak, kişinin zorluklardan muaf olduğu anlamına gelmez. Ancak bu nitelikler, bireyin yeteneklerini geliştirme eğilimini gösterir.

 

Bir yanıt yazın