img img img img

Koçluk kimya görüşmelerinde psikolojik güvenlik.

Koçluk kimya görüşmelerinde psikolojik güvenlik.

#Psikolojikgüvenlik oluşturmak bir koç ile potansiyel bir müşteri arasındaki ilk kimya toplantısında özellikle önemlidir.

#Koçlukkimyagörüşmesi #koç ve danışanın birbirini tanımak ve birbirleri için uygun olup olmadıklarını belirlemek için bir fırsattır.

Kimya görüşmesi sırasında #psikolojikgüvenliği desteklemek için koçların neler yapabileceği hakkında altı ipucunu paylaşabiliriz.

1.Mevcut olun: Koçun #koçlukkimyagörüşmesi sırasında anda olması, koçların müşterileriyle bağlantı kurması başarılı bir koçluk ilişkisi için temel oluşturması açısından çok önemlidir.

2. Yargısız kalın: #Koçlar, danışanın hissedebileceği herhangi bir gerginlik veya rahatsızlığı kabul ederek destekleyici ve yargılayıcı olmayan bir atmosfer yaratarak başlayabilir.

3.Açık uçlu sorular sorun: #Koçlar, açık uçlu sorular sorarak ve özgürce konuşmalarına izin vererek danışanı düşüncelerini ve duygularını paylaşmaya teşvik edebilir.

4.Aktif dinleme alıştırması yapın: #Koçlar, danışanın söylediklerini kesintiye uğratmadan veya kendi fikirlerini empoze etmeden aktif olarak dinlemeleri danışanın duyulduğunu hissettirecektir.

5.Olumlu geri bildirim sağlayın: #Koçlar, danışanın güçlü yönleri, becerileri ve yetenekleri hakkında olumlu geri bildirim sağlayabilir, bu da güven oluşturmaya yardımcı olabilir.

6.Şeffaf olun: #Koçlar, danışanın daha rahat ve bilgili hissetmesine yardımcı olabilecek koçluk süreçleri, yaklaşımları ve beklentileri konusunda şeffaf olmalıdır.

Koçlar, #kimyatoplantısı sırasında psikolojik güvenliğe öncelik vererek #koçluk ilişkisi için güçlü bir temel oluşturabilir ve bu da danışan için daha etkili koçluk ve daha iyi sonuçlara yol açabilir.

Bir yanıt yazın