img img img img

Üst yönetim ekiplerinin yüksek performanslı olabilmek için zorlukları

Üst yönetim ekiplerinin yüksek performanslı olabilmek için zorlukları

Birçok yönetici ekip ile takım koçluğu çalışmalarının ardından, yüksek performanslı bir ekip olmaya yönelik ortak zorlukların özetini paylaşmak isterim.

 1.Güven oluşturmak: Yönetici ekipler, birlikte etkili bir şekilde çalışmak için kendi aralarında güven oluşturmalıdır. Ekip üyeleri farklı geçmişlere, deneyimlere ve bakış açılarına sahip olduğunda bu zor olabilir. Güven oluşturmak şeffaflık, açık iletişim ve birbirlerinin fikirlerini dinlemeye istekli olmayı gerektirir. Egoyu yönetmek ve savunmasız olmayı kabullenememek, yönetici ekiplerde en çok hissedilen şeydir.

2.Çatışma yönetimi: Ekip üyeleri farklı görüşlere veya önceliklere sahip olduğunda çatışma ortaya çıkabilir. Yönetici ekipler çatışmayı etkili bir şekilde yönetebilmeli ve anlaşmazlıkları ilişkilere zarar vermeden çözmenin yollarını bulabilmelidir. Geçmiş deneyimleri ve diğerlerinden daha iyi olduklarına dair inançları, bulundukları noktadan uzaklaşmalarını zorlaştırır.

3. Rolleri ve sorumlulukları tanımlama: Yönetici ekipler, kafa karışıklığını önlemek ve herkesin aynı hedefler için çalışmasını sağlamak için rollerini ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlamalıdır. Bu, her ekip üyesinin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra ekibin genel amaç ve hedeflerinin anlaşılmasını gerektirir.

4. Odaklanmayı sürdürmek: Yönetici ekiplerin çoğu zaman birbiriyle yarışan birçok önceliği ve sorumluluğu vardır, bu da en önemli görevlere odaklanmayı zorlaştırabilir. Etkili zaman yönetimi ve önceliklendirme becerileri, odaklanmayı sürdürmek ve ekibin hedeflerine ulaşmak için gereklidir.

5.Kuruluşun misyonu ve değerleri ile uyum: Yönetici ekipler, aynı hedefler doğrultusunda çalıştıklarından emin olmak için amaçlarını ve eylemlerini kuruluşun misyon ve değerleri ile uyumlu hale getirmelidir. Bu, kuruluşun kültürünün, değerlerinin ve stratejik hedeflerinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

6. Çeşitliliği ve katılımı yönetme: Yönetici ekipler kendi önyargılarının farkında olmalı ve çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir ekip ortamı yaratmak için çalışmalıdır. Bu, işe alma, eğitim ve geliştirme dahil olmak üzere kuruluşun her seviyesinde çeşitlilik ve kapsayıcılık taahhüdünü gerektirir.

Son olarak, iyileşmenin başlangıcını teşhis etmekten geçer.

Hangisi sizin?

Bir yanıt yazın