img img img img

İş yerinde öğrenme çemberlerinin faydaları nelerdir? 

İş yerinde öğrenme çemberlerinin faydaları nelerdir? 

Akran öğrenimi birçok işyerinde gayri resmi olarak gerçekleşiyor. Harvard Business Review’a göre, çalışanların yüzde 55’inin yeni bir şey öğrenmek istediklerinde genellikle akranlarına döndüğünü bildiriyorlar. Çalışanların öğrenmek için birbirlerine yöneldiği gerçeği, liderlerin fark etmesi gereken bir durumdur.

Dünya çapındaki CEO’ların %79’unun beceri boşluklarının, kuruluşların geleceğini tehdit etmesi akranlar arası öğrenmeyi kurumsal büyüme için kaldıraç haline geliyor. Akran öğreniminin, iletişim becerilerini geliştirme, mesleki gelişim, ekip çalışması, işe alıştırmayı daha verimli hale getirme ve daha güçlü bir şirket kültürü oluşturma gibi işyerine çeşitli faydaları vardır.

1.     Takım çalışmasını güçlendirir. Akranlar arası öğrenme yaklaşımı, özellikle akranlar bir sorunu çözmek veya bir zorluğu birlikte aşmak için motive olduklarında daha etkili bir öğrenme aracı olabilir.  Akranlar arası öğrenme, çalışanların geri bildirim verme konusunda daha iyi olmalarına da yardımcı olur.  Meslektaşlarınıza nasıl yapıcı geri bildirim ileteceğinizi bilmek ve bunu nasıl kabul edeceğinizi anlamak, modern işyerleri için hayati becerilerdir. Ayrıca onlara iyi takım oyuncuları olmayı ve işbirliğini öğretebilir. Tüm bu nitelikler başarılı bir iş yeri için vazgeçilmezdir.

Özetle:

• Akranlar arası öğrenme, sentetik takım çalışmalarından çok daha etkilidir.

• Geribildirim kültürü için de çok değerlidir.

2.     Yeni perspektifler kazandırır. Akranlar arası deneyimlerde gerçekleşen işbirliği, aynı zamanda insanları farklı bakış açılarına davet eder ve bu kuruluşunuzdaki çeşitliliği desteklemenin anahtarıdır. Deneyim, çalışanlara kendilerinden farklı olabilecek diğer kişilerle anlamlı bağlantılar kurma fırsatları sunar.

Özetle:

• Akranlar arası öğrenme, çok yönlü bakış açısı sağlar.

• Düşüncede esneklik getirir.

3.     Başkalarına öğreterek öğrenmek: bilgi paylaşımı Bilgi paylaşımı taktiksel ve derin bilginin çalışanlar arasında aktarılmasıdır. Çalışanlar, rollerinde büyüdükçe birçok taktik bilgisi geliştireceklerdir. Onlar ayrılmadan önce öğrendiklerinin kaydedilmesi ve başkalarıyla paylaşılması çok önemlidir. Akranlar arası öğrenme bilgi paylaşımını teşvik eder, böylece kritik bilgi birikimi kurum içinde tutulur. Pek çok yüksek potansiyelli çalışan, akranlar arası öğrenmeye katılmaktan yararlanabilir çünkü başkalarına koçluk ve mentorluk yaparken kendileri de öğreneceklerdir. Ayrıca, bu çalışanlar bilgilerini şirketinizdeki diğer kişilerle paylaşabilir ve bu da geleceğin liderlerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Aslında, akran öğrenimindeki her katılımcı, becerilerini başkalarıyla paylaşma deneyimi yoluyla güçlendirebilecektir. İster meslektaşlarına öğretsinler ister onlardan öğrensinler, bu herkes için bir kazan-kazan durumudur.

Özetle:

• Akranlar arası öğrenme, geleneksel eğitime kıyasla düşük maliyetlidir.

• Dışarıdan danışmanlar kiralamak yerine, başkalarını eğitmek için kurum içi uzmanlarınızdan yararlanın.

• Çalışanlarınızı geliştirmek söz konusu olduğunda içinizdeki yeteneklere güvenin.

4.     Uygun maliyetli gelişim sağlar. Çalışan geliştirme programları söz konusu olduğunda, akranlar arası öğrenme, atölye çalışmaları ve eğitim oturumları için eğitmen kiralamaktan daha az bütçe gerektiren uygun maliyetli bir seçenektir. Bu eğitimi, en iyi üniversitelerde kullanılan çalışma kaynaklarının özetlerini sunan Coursera gibi ücretsiz eğitim kaynaklarıyla eşleştirebilirsiniz. Çalışan gelişimini geliştirmek için zaten sahip olduğunuz yetenek ve beceriden yararlanmak, daha yüksek beceri düzeylerine ilişkin çalışanlar sağlayacaktır.  Google, bloglarında çalışandan çalışana öğrenme programının geleneksel eğitimden daha iyi olduğuna dair paylaştığı raporda “kendi çalışanlarınız belki de sizin için mevcut olan en nitelikli eğitmenlerdir” diye ifade eder. Google’dan ilham almak istiyorsanız, potansiyeli yüksek çalışanlarınızı şirketinizdeki en iyi eğitmenler haline getirmenin yollarını düşünün. Akran öğrenimini uygulamak, çok az desteğe sahip bir kuruluşta çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir.

Özetle:

• Akranlar arası öğrenme, geleneksel eğitime kıyasla düşük maliyetlidir.

• Dışarıdan danışmanlar kiralamak yerine, başkalarını eğitmek için kurum içi uzmanlarınızdan yararlanın.

• Çalışanlarınızı geliştirmek söz konusu olduğunda içinizdeki yeteneklere güvenin.

5.     Akran öğrenimi şirket kültürünü güçlendirir. Bize benzeyenlerden ve bir başarı hikayesi olanlardan öğrenmek ilham verici olabilir. Bu akran eğitmenler, genellikle şirketteki üst kademelerden veya harici bir eğitmenden daha kolay iletişim kurabilir. Meslektaşlarla bu tür bir bağ ve dahil olan herkesin birlikte çalışmaya istekli olması, daha güçlü bir şirket kültürü oluşturmasını sağlar. Akranlar arası bir öğrenme programına dahil olan çalışanlar, deneyimden büyüyebilir ve sonuç olarak daha gayretli olmaya başlayabilir. Şirketleri tarafından alanında uzman olarak görülen çalışanlar, doğal olarak kendilerini değerli hissedeceklerdir. Meslektaşlar daha fazlasını öğrenmek ve bunu organizasyondaki diğer kişilerle paylaşmak için motive olacaklardır. Bunun sonucu, üretkenliği ve şirket kültürünü iyileştirecektir.

Özetle:

• Güçlü bir şirket kültürü istiyorsanız, çalışanlar arasında işbirliğini ve öğrenmeyi teşvik etmeniz gerekir.

• Çalışanlar, eğitmenlerden çok birbirlerinden öğrenmeyi tercih edebilirler.

6.     Yeni girenlerin uyumunu hızlandırır. Yeni bir şirkete katılmak, uyum sağlamayı gerektirir.  Akranlar arası öğrenme, yeni işe alımlarda uyumu hızlandırır ve ekibin bir parçası haline getirir. Onlara soruları için başvuracakları kaynak yaratır ve kendilerinin sıkışmış hissetmelerini engeller. En iyi işe alıştırma tekniklerinden biri, yeni işe alınan kişinin kendini evinde hissetmesine yardımcı olmaktır. Akranlar arası öğrenme bunu yapabilir ve çalışanlarınız için en iyi işe alım deneyimini oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yeni çalışanlar, onlara rehberlik edecek kişilerle hızlıca tanışabilir.  Katılım sürecinde akran öğrenimi, yeni çalışanların yöneticileriyle tartışmak istemedikleri soruları sorma konusunda kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olabilir.

Özetle:

• Akranlar arası öğrenme, yeni işe alınanların hızlı bir şekilde hızlanmasını sağlar

• Yeni çalışanlar her zaman sorularını iletebilecekleri birine sahip olacaktır.

• Akranlar arası öğrenme, başarılı bir alıştırma programının ayrılmaz bir parçası olur. 

7.     Uzaktan çalışanların bağlılığını artırır. Akran öğreniminden yararlanmak için çalışanların ofiste olması gerekmez. Ekibinizin öğrenimine uzaktan işbirliğini getirmenin çeşitli yolları vardır. Çevrimiçi öğrenme çemberleri veya grup mentorluğu çalışanları birbirine bağlamanın etkili bir yoludur.  Çevrimiçi öğrenme çemberleri, evden çalışmanın getirdiği kopukluk ve izolasyon duygularıyla mücadele etmeye yardımcı olacak harika bir araç olabilir. Çalışanların, düzenli olarak bağlantı kuramayacakları farklı ekiplerdeki ekip üyeleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, uzaktaki çalışanlarla etkileşim kurmanız gerekiyorsa akranlar arası öğrenme etkili bir stratejidir.

Özetle:

• Uzaktaki çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlar.

• Akranlar arası öğrenme işbirliğini geliştirir.

• Uzaktan öğrenme çemberleri düzenlemek, dağıtılmış ekipler arasında işbirliğini geliştirmenin etkili bir yoludur.

8.     Çalışan gelişimini ve kariyer yolunu destekler. Çevrimiçi öğrenme çemberleri çalışanların kariyer yollarını ve gelişimlerini sahiplenmelerine yardımcı olur. Meslektaşlarıyla daha fazla bağlantı kurarak, farklı kariyer yolları hakkında daha geniş bir bakış açısı kazanacaklardır. Buna karşılık, yeni fırsatlar bulabilir ve kariyerleri için yeni hedefler belirleyebilirler. Çalışan gelişimi için akranlar arası öğrenme yaklaşımını kullanmak, şirketlerin hızla deneyim boşluklarını doldurmasına yardımcı olabilir. Kıdemli bir çalışan istifa ederse veya emekli olursa, kuruluşlar ani beceri kayıpları ile daha kolay mücadele edebilir. Çalışanları birbirlerinden öğrenmeye teşvik etmek, beceri eksikliklerini ve deneyim boşluklarını aşmanın etkili bir yoludur.

Özetle:

• Akranlar arası öğrenme, çalışanları kariyerlerine ve uzmanlıklarına sahip çıkmaya teşvik eder.

• Çalışanlar kendi öğrenimlerini yönetebilir ve kariyerlerinde izleyeceği yollara ilişkin bakış açılarını genişletebilir

• Şirketler, akranlar arası öğrenme ile deneyim boşluklarını hızla doldurabilir.

 9.     Çalışan moralini ve esenliğini artırır. Çalışanların motive ve değerli hissetmesi için zorlukların üstesinden gelmeleri ve becerilerini geliştirmeleri gerekir. Öğrenme çemberleri çalışanların birbirlerini cesaretlendirmeleri ve bir güven ortamı oluşturmaları için ortam yaratır. Meslektaşlar arasındaki bu tür bir işbirliği, şirket genelinde moral oluşturur ve esenlik duygularını destekler. Çalışanlar, birbirlerinin başarılarından ve başarısızlıklarından öğrendikçe yeteneklerine daha fazla güveneceklerdir. Karşılıklı takdiri de sağlayacağı için çalışanların moralini yükseltecektir.

Özetle:

• Öğrenme çemberleri, çalışanların işyerinde kendilerini değerli ve bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir.

• Öğrenme çemberleri, çalışanları zorlukların üstesinden gelmeye ve akranları için değerli olan bilgileri paylaşmaya teşvik eder

10.  Tutma oranını yükseltir. Çalışanların bir şirketten ayrılmalarının başlıca nedenlerinden biri gelişmediklerini hissetmeleridir. Bir LinkedIn raporunda çalışanların %94’ü, çalıştıkları şirkette gelişim programları olsaydı daha uzun süre kalacaklarını ifade etmişlerdir. Öğrenim çemberleri, çalışanlara işlerini yapmak ve kendi alanlarındaki en son trendlerden haberdar olmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve desteğe de erişim sağlar. Çalışanlar, yaptıkları işin anlamlı olduğunu ve kendilerini herkesten daha iyi anlayan iş arkadaşlarına sahip olduğunu hissettiklerinde, tutunma artacak ve çalışan devir hızı da azalacaktır.   Bu, çalışanlar arasında ilişkiler kurulmasına yardımcı olur ve bu bağlantı genellikle kuruma bağlılığın artmasıyla sonuçlanarak zaman içinde daha yüksek elde tutma oranlarına yol açar.

Özetle:

• Çalışanların her zaman öğreniyor ve gelişiyor hissetmelerini sağlayın. Öğrenme çemberleri, şirket içindeki ilişkileri güçlendirdiği gibi, sadakati ve elde tutmayı da artırmaya yardımcı olur.

11.  Çalışan bağlılığı ve üretkenliğini sağlar. Geleneksel öğrenme yöntemlerinden farklı olarak, öğrenme çemberleri akran öğrenimi çok daha ilgi çekici hale getirebilir. Çalışanları fikirleri tartışmaya, problem çözme konusunda birlikte çalışmaya ve bilgilerini paylaşmaya teşvik eder. Çalışanlar sürecin derinlerine indiğinde, karşılaştıkları zorlukları anlayan ve doğrudan iş için geçerli olan gerçek dünyadan tavsiyeler sunabilen insanlarla çalıştıkları için işlerinde daha üretken ve verimli olurlar.

Özetle:

• Öğrenme çemberleri geleneksel öğrenme yöntemlerinden daha ilgi çekici ve etkileşimlidir

• Bağlı çalışanlar, motivasyonu olmayan veya işlerine bağlı hissetmeyenlere göre daha üretken ve verimlidir.

• Artan çalışan bağlılığı ve üretkenliği, artan iş tatmini getirir.

12.  Bilginin kalıcılığını sağlar. Bir akrandan öğrenmek, bir kitaptan öğrenmekten daha etkili olabilir. Bunun nedeni de aktif diyalog, paylaşılan duygular ve işbirliğini içermesidir. Çoğu durumda, başka biriyle tartıştıysanız, bir şeyi hatırlamak çok daha kolaydır çünkü tartışma, anlamak ve daha sonra hatırlamak için bir çerçeve oluşturmaya yardımcı olur. Öğrenme çemberleri ayrıca çalışanların soru sormalarının, gerçek zamanlı geri bildirim almalarının ve kendi başlarına düşünemeyecekleri yenilikçi çözümler bulmalarının kaynağı olmaktadır. 

Özetle:

• Akranlar arasındaki aktif diyalog, bilginin uzun vadede kalıcı olmasına yardımcı olacaktır.

• Akran öğrenimi, problem çözmede keşif ve yeniliği teşvik eder.

Bir yanıt yazın