img img img img

Yönetici Koçluğu Geleceğin Becerilerine Nasıl Destek Verebilir?

Yönetici Koçluğu Geleceğin Becerilerine Nasıl Destek Verebilir?

 

Bir lider olarak, güçlü bir vizyon oluşturmak istiyorsanız, Dünya Ekonomik Forumu’nun “İşlerin Geleceği” raporu başvurulacak önemli bir kaynak olmalıdır. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 10 beceri raporuna güvenmemin nedeni, becerileri endüstri uzmanlarından, işverenlerden ve politika yapıcılardan gelen girdileri içeren kapsamlı bir araştırma süreciyle belirlemesidir. WEF’in “İşlerin Geleceği” raporu, farklı sektörlerden 350’den fazla yöneticinin katıldığı küresel bir ankete dayanmaktadır ve gelecekte yüksek talep görecek becerilere ilişkin içgörü sağlamayı amaçlamaktadır.

 

İleriye gitmeden önce geriye doğru da bakalım. Bugüne nasıl evrildik?

 

İnsanlığın endüstrilerin zihniyetindeki yerini nasıl aldığını görmek ilginç.

 

Şimdiye kadar olan devrimler…

 

  • 1.0, 1780’ler civarındaydı, buhar gücü çalışıyor ve makineleri hareket ettiriyordu.
  • 2.0, seri imalat ve iş bölümünün uygulandığı 1870’ler civarındaydı.
  • 3.0, 1960’ların sonlarında başladı ve bilgi işlem zamanıydı.
  • 4.0, sensörlerin küçülmeye ve birbirine daha fazla bağlanmaya başladığı 2000 yılı civarındaydı. “Nesnelerin interneti” olarak adlandırıldı.

 

Peki yolda olanlar…

 

Endüstri 5.0, kendi içimize koyduğumuz robotlarla ilgili olacak – biyonik büyütme ve “vücutların interneti”.  Sadece kârla değil, amaca göre güçlendirilecektir. Üretimden daha fazlasını kapsayan bu yeni aşama, I.T. yapay zeka, otomasyon, büyük veri analitiği, Nesnelerin İnterneti (IoT), makine öğrenimi, robotik, akıllı sistemler ve sanallaştırmayı içerecektir.

 

Avrupa Birliği, bu aşamayı “tek hedef olarak verimlilik ve üretkenliğin ötesini amaçlayan ve endüstrinin toplumdaki rolünü ve katkısını güçlendiren bir endüstri vizyonu” sağlamak olarak tanımlıyor.

 

Bu önemli bir ayrımdır, çünkü “çalışanın refahını üretim sürecinin merkezine yerleştirir ve gezegenin üretim sınırlarına saygı gösterirken işlerin ve büyümenin ötesinde refah sağlamak için yeni teknolojiler kullanır.”

 

Endüstri 6.0, endüstrilerin yaklaşık 10 ila 15 yıl içinde uygulayacağı fütürist bir yaklaşımdır. Bu devrim, hizmet alanlara sanallaştırılmış kırılgan olmayan üretim ve kırılgan olmayan hizmetler sunmaya odaklanacak. “Kırılgan olmamak” basit bir şekilde bir stres etkenine verilen yanıt olarak tanımlanır ve oynaklığın artmasına karşı pozitif bir duyarlılığa yol açar. Böylece yeni devrim, herhangi bir stres veya zararlı etkinin olumlu bir etkiye dönüşeceği daha iyi bir dünya sağlayacaktır. Kafa karıştırıcı geliyor ama sonra göreceğiz. :-)))

 

Siz, liderleriniz ve kurumunuz bu aşamalara ne kadar hazırsınız?

Koçluk bu becerilerin gelişimini nasıl destekleyebilir?

 

Yazı dizim, yöneticilerle yıllarca çalışma deneyimimize bağlı olarak bu becerileri koçluk perspektifinden ele alacaktır.

 

“Analitik beceriler ve Yenilikçilik” ile başlayalım:

 

İyileştirme alanlarının belirlenmesi: Koçlar, bireylerin analitik becerilerinin ve yenilikçi düşüncelerinin geliştirilebileceği alanları belirlemelerine yardımcı olabilir. Koçlar, amaç ve hedefleri belirlemek için birlikte çalışarak, bireylerin neyi başarmaları gerektiğine dair net bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 

Keşfetmenin teşvik edilmesi: Koçlar, bireyleri fikirlerini ve düşüncelerini keşfetmeye teşvik edebilir, yenilik için yeni olasılıkları ve fırsatları belirlemelerine yardımcı olabilir. Koçlar, güvenli ve destekleyici bir ortam sağlayarak, bireylerin risk almakta ve yeni yaklaşımlar denemekte kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olabilir. Koçlar, başarısızlık zamanlarında yöneticinin dayanıklılığını destekleyebilir.

 

Araç ve tekniklerin sağlanması: Koçlar, bireylere analitik becerilerini geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için kullanılabilecek araçlar ve teknikler sağlayabilir. Koçluk, onların güçlü yanlarını yansıtmalarına, amaca odaklanmalarına ve ekiplerinin inovasyon konusunda işbirliği yapmalarına yardımcı olacaktır.

 

Eleştirel düşünmeyi teşvik etmesi: Koçlar, bireyleri kendilerine sunulan bilgiler hakkında eleştirel düşünmeye teşvik edebilir. Varsayımları sorgulayarak ve altta yatan nedenleri arayarak, bireyler daha etkili analitik beceriler ve yenilikçi düşünme geliştirebilirler.

 

Problem çözmenin yeni yollarının uygulanması: Koçlar, bireylere problem çözme pratiği yapma ve yenilikçi çözümler üretme fırsatları sağlayabilir. Bireyler, gerçek dünya senaryoları ve zorlukları üzerinde çalışarak analitik becerilerini geliştirebilir ve bunları pratik bir ortamda nasıl uygulayacaklarını öğrenebilir, aynı zamanda yeni ve yenilikçi yaklaşımları keşfedebilir.

 

Geribildirimin sağlanması: Koçlar, bireyin analitik becerileri ve yenilikçi düşünceleri hakkında geri bildirim sağlayarak, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine yardımcı olabilir. Yapıcı geri bildirim sağlayarak koçlar, bireylerin becerilerini zaman içinde sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 

Özet olarak, yönetici koçluğu, bireylere ihtiyaç duydukları araç ve teknikleri sağlayarak, keşfetmeyi ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek hem analitik becerileri hem de inovasyonu geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Bir yanıt yazın