img img img img

Yenilikçi bir kültür arıyorsanız sizinle aynı fikirde olanları toplantıdan çıkarın.

Yenilikçi bir kültür arıyorsanız sizinle aynı fikirde olanları toplantıdan çıkarın.

 

Bu yazının amacı, gelişim hedefini yenilikçi lider olmak olarak belirlediğimiz yönetici koçluğu seanslarımızda etkisini gördüğümüz bir yöntemi paylaşmaktır.

 

Yenilikçi kültür için, haftanın tekniği, meydan okumayı kabul etmektir. Çeşitliliğe sahip bir iş gücü, farklı geçmişlere, deneyimlere ve bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek sorunlara yenilikçi çözümler getirebilir. Çeşitlilik onları bir masa etrafında konuşturabilir ve tartıştırabilirseniz faydalıdır. Değilse, çeşitlilik kolaylıkla bir lanete dönüşebilir.

 

Çeşitliliği konuşturmak demek meydan okunmaya hazır olmak demektir. Bu da çok rahat bir yer sayılmaz)) Kırılgan olabilmeyi ister.  Ama kim acı çekmeden büyümeyi deneyimledi ki? Akranlarınızdan, yöneticinizden ve astlarınızdan gelen meydan okumaları kabul etmeye ne kadar hazırsınız?

 

Meydan okunmayı kabul etmek hem heyecan verici hem de korkutucu olabilir ve bunun arkasındaki psikoloji kişiye göre değişebilir. Bir kişinin bir meydan okumayı kabul etme yaklaşımını etkileyebilecek psikolojik faktörleri buraya getirerek sizin kendinizle ilgili farkındalığınızı geliştirmek istedim.

 

Siz seçin. Hangisi ne kadar mevcut sizde?

 

  1. Motivasyon: Motivasyon, meydan okumayı kabul etmede kilit bir faktördür. Motivasyonu yüksek olan kişilerin meydan okumayı kabul etme ve hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaları daha olasıdır. Motivasyon, kişisel hırs, tanınma arzusu veya başkalarına karşı sorumluluk duygusu dahil olmak üzere birçok kaynaktan gelebilir.

 

Motivasyonunuz en çok nereden geliyor?

 

  1. Öz-yeterlik: Öz-yeterlilik, bir kişinin hedeflerine ulaşma yeteneğine olan inancını ifade eder. Yüksek öz-yeterliğe sahip insanlar, başarabileceklerine inandıkları için meydan okumayı kabul etme olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca aksilikler karşısında sebat etme ve engelleri aşma olasılıkları daha yüksektir.

 

Genel olarak kendinize olan inancınız nerelerde güçlü?

 

  1. Risk Alma: Bir meydan okumayı kabul etmek genellikle risk almayı içerir. Risk alma konusunda rahat olan kişilerin, başarısızlık potansiyeline rağmen meydan okumayı kabul etme ve hedeflerinin peşinden gitme olasılığı daha yüksektir..

 

Ne kadar risk alıyorsunuz?

 

  1. Duygusal Yılmazlık: Bu bir kişinin aksiliklerden kurtulma ve sıkıntılardan sonra kendini toparlama becerisini ifade eder. Duygusal Yılmazlığı yüksek insanlar, yollarına çıkan her türlü engelin üstesinden gelebileceklerine inandıkları için bir meydan okumayı kabul etme olasılıkları daha yüksektir. Bu liderlikte temel bir niteliktir, çünkü insanların hedeflerine odaklanmalarına ve zorluklar karşısında olumlu bir bakış açısı sürdürmelerine yardımcı olur.

 

Düştüğünüzde ne kadar hızlı kalkıyorsunuz?

 

  1. Büyüme Zihniyeti: Büyüme Zihniyeti, bir kişinin sıkı çalışma ve uygulama yoluyla beceri ve yeteneklerini geliştirebileceğine olan inancını ifade eder. Büyüme zihniyetine sahip insanlar, deneyimden öğrenebileceklerine ve gelişebileceklerine inandıkları için bir meydan okumayı kabul etme olasılıkları daha yüksektir. Büyüme zihniyeti, insanların zorlukları benimsemelerine ve bunları kişisel ve profesyonel gelişim için fırsatlar olarak görmelerine yardımcı olabilir. Konfor alanından çıkmayı severler.

 

Konfor alanından çıkmak senin için ne kadar çekici?

 

Bir meydan okumayı kabul etmek, motivasyon, kendine inanç, risk alma, dayanıklılık ve büyüme zihniyetinin bir kombinasyonunu gerektirir. Liderler, bu psikolojik faktörleri anlayarak, yeni zorlukların üstesinden gelmek ve hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları zihniyet ve becerileri geliştirebilirler.

 

Siz kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir yanıt yazın