img img img img

Mentor olarak Z neslin değerlerinin farkında mısınız?

Mentor olarak Z neslin değerlerinin farkında mısınız?

Her neslin, kendi zamanının kültürel, sosyal ve ekonomik koşulları tarafından şekillendirilen kendine özgü değer ve öncelikleri oluşur. Nesil farkı dediğimiz de zaten budur. Farklı kuşakların kullandıkları ürün ve hizmetler, tercih ettikleri işyeri kültürü, markalar, şirketlerle etkileşim biçimleri söz konusu olduğunda farklı beklenti ve tercihleri ​​oluşur.

Sonuç olarak organizasyonlar uygulamalarını bu değerler ve öncelikler üzerinden yaparak işyeri markası gücünü de korumaya çalışırlar.

Peki #mentorluk buna göre nasıl evrilebilir?

Yeni nesil #mentorluk, işyerinin ve toplumun değişen yüzünü dikkate alan modern #mentorluk, yaklaşımını ifade eder. Yeni nesil çalışanların, önceki nesillere göre #mentorlarından farklı beklenti ve ihtiyaçlarının olduğu gerçeğini de dikkate alır.

Genellikle #ZKuşağı olarak adlandırılan yeni nesil, dünya görüşlerini ve davranışlarını şekillendiren farklı değerlere ve özelliklere sahiptir. Yeni nesille ilişkilendirilen bazı temel değerlere duyarlı #mentorluk yaklaşımını şu şekilde uyarlamak faydalı olabilir. #Mentorluk eğitimlerimizde de bu değerlere de dokunarak güçlü bir ilişki kurmanın önemi ile yola çıkıyoruz.

1.     Kapsayıcılık ve çeşitlilik: #Zkuşağı kapsayıcılık ve çeşitliliğe yani ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, din ve daha fazlasındaki bireysel farklılıklara değer verir. Geçmişleri veya kimlikleri ne olursa olsun tüm bireyleri kabul eden ve kapsayıcı bir dünya yaratmaya öncelik verirler.

2.     Sosyal adalet ve aktivizm: #Zkuşağı sosyal adalet konularına tutkulu ve aktif olarak katıldığını görüyoruz. İnançlarını dile getirmekte ve sosyal medyayı iklim değişikliği, LGBTQ+ hakları, ırksal adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuları savunmak için güçlü bir araç olarak kullanabilmektedirler. Alt kültürlere göre, bunun dozu değişse de genelleme yapmak mümkündür.

3.     Özgünlük ve şeffaflık: #Zkuşağı ilişkilerde, medyada ve kurumlarda özgünlüğe ve şeffaflığa değer verdiği görülür. Dürüstlüğü, açıklığı ve gerçek iletişimi takdir ederken, mış gibi olmaya, orijinal olmayan içeriğe şüpheyle yaklaşırlar.

4.     Akıl sağlığı ve kişisel bakım: #Zkuşağı zihinsel sağlık ve kişisel bakıma güçlü bir vurgu yapmaktadır. Zihinsel ve duygusal esenlikleriyle ilgilenmeye öncelik verir, ruh sağlığının önemini savunurlar.

5.     Esneklik ve iş-yaşam dengesi: #Zkuşağı kariyerlerinde esnekliğe ve iş-yaşam dengesini önemserler. İş ve özel yaşam arasında sağlıklı bir bütünleşmeye izin veren fırsatlar arar ve esenliği korumak için sağlıklı bir iş-yaşam dengesine öncelik verirler.

6.     Teknoloji ve yenilik: #Zkuşağı dijital çağın tamamen içinde büyüyen ilk nesildir ve teknolojiye ve yeniliğe değer verirler. Yeni teknolojileri bilgi toplama ve kendini ifade etme için sosyal medyayı ve dijital araçları kullanmakta ustadırlar.

7.     Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci: #Zkuşağı çevre konusunda derinden endişe duyduklarını ve sürdürülebilirliğe değer verdiklerini duyuyoruz. Çevre dostu uygulamalara öncelik vermek,  iklim değişikliği gibi acil küresel sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümleri desteklemek istediklerini görüyoruz.

#Zkuşağı işgücüne girmeye, tüketici olmaya ve toplumu şekillendirmeye devam ettikçe, değerleri muhtemelen yaşamın ve kültürün çeşitli yönlerini etkilemeye devam edecek. Mentorluk uygulamaları yeni neslin değerlerini anlamak için de çok değerli bir fırsattır.

Bir yanıt yazın