img img img img

Sempati ve Empati farkı nedir?

Sempati ve Empati farkı nedir?

Sempati ve empati birbiriyle karıştırılan iki ilgili kavramdır. Birbirlerinin yerine çok sık kullanılırlar. Burada empatiyi en iyi şekilde uygulamak adına ikisini birbirinden ayırmakta fayda var. İşte sempati ve empati arasındaki temel farklar:

1.Tanım: Sempati, başka bir kişinin duygularını tanıma ve kabul etme ve onların durumuna karşı şefkat veya üzüntü duyma anlamına gelir. Empati ise sadece başka bir kişinin duygularını tanımayı değil, aynı zamanda bu duyguları aktif olarak anlama ve duyguyu taşıyanın bakış açısını çözmeye yönelik yaklaşımdır.

2.Duygusal Bağ: Sempati, mutlaka aynı duyguları yaşamadan bir başkasının acı çekmesi veya zorluğu için endişe veya acıma duymayı içerir.  Öte yandan empati, kişinin başka bir kişinin duygularını onun perspektifinden anladığı ve paylaştığı daha derin bir duygusal bağlantıyı içerir.

3. Bakış açısı: Sempati genellikle birisiyle “hissetmek” olarak tanımlanır. Durumu sadece kendi bakış açısından anlamayı ve bu anlayışa dayalı olarak destek veya rahatlık sunmayı içerir. Empati ise kendini aktif olarak başka bir kişiyi anlamayı  ve durumu onların bakış açısıyla görmeyi içerir, bu da onların duygularını daha derinden anlamalarına olanak tanır.

4.Duygusal Etki: Sempati tipik olarak bir kişinin iyiliği için bir şefkat veya endişe duygusu uyandırır. Öte yandan empati, başka bir kişinin sevincini, acısını veya üzüntüsünü paylaştığı için daha yoğun bir duygusal deneyim içerir.

5.Bağlantı ve Mesafe: Sempati, daha çok gözlemci veya dışarıdan bir bakış açısı sağlar. Ancak empati, empati kuran kişi diğer kişinin duygularını aktif bir şekilde tanımlayıp deneyimlediğinden, bireyler arasında daha derin bir bağ ve anlayış geliştirir.

6.İletişim ve Destek: Sempati genellikle destek göstermek için nezaket, teselli veya teselli sözleri olarak kendini gösterir. Empati kelimelerin ötesine geçer ve sözlü olmayan ipuçlarını, aktif dinlemeyi ve kişinin yargılamadan kendini ifade etmesi için güvenli bir alan sağlamayı içerebilir.

Özetle, sempati, bir başkasının duygularını uzaktan tanıyıp kabul etmeyi ve destek sunmayı içerirken, empati, başka bir kişinin duygularını aktif olarak paylaşmayı, onların bakış açısını anlamaya çalışmayı ve daha derin bir duygusal düzeyde bağlantı kurmayı içerir. Empati, daha derin bir duygusal bağlantı ve kendini başka bir kişinin duygusal deneyimine tamamen kaptırma isteği gerektirir.

Hangisinde daha iyisiniz?

Bir yanıt yazın