img img img img

Kurum kültürü değişiminde bir fırsat olarak sosyal projeler

Kurum kültürü değişiminde bir fırsat olarak sosyal projeler

Bu yazının amacı, kurum kültüründe liderlik, işbirliği, takımdaşlık, vicdan, değerlerle yönetim, inisiyatif alma, yenilikçilik gibi değer ve yetkinlikleri güçlendirmek isteyen organizyonlara sosyal projelerin nasıl bir fırsat olabileceği konusunda dikkat çekmektir.

Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve her yaştan vatandaş farklı derecelerde de olsa bu durumdan etkileniyoruz. Etkilenen büyük bir sistem ve her parçası bu zorluktan kendi payını alıyor. Bu zorlu ve uzun iyileşme süreleri boyunca, liderlerin ve kuruluşların değer sistemlerini ve paradigmalarını gözden geçirmeleri için çok önemli bir ihtiyaç da doğuyor. Gelişmiş ülkelerde de devletin gelmesini beklemek yerine liderlerin ve kurumların sorumluluk aldığını rahatlıkla görebilirsiniz. O zaman bu bilinci hızla desteklemek organizasyon kültürünü de olumlu anlamda geliştirecektir.

Karanlığa lanet okuyacağına, bir mum yak. ” der Çin Atasözü.

Ülkemizde hasar kısa sürede sindirilemeyecek kadar büyük ve çok boyutlu. Bu nedenle, örgütler liderlerini, liderler de ekip üyelerini iyileşme sürecine katılmaya teşvik ederse, bilinç düzeyi çok daha hızlı artacaktır. Kültürde beklenen birçok olumlu gelişme de öyle.

Bu vesile ile vatandaşlık değeri devreye giriyor.

Vatandaşlıkdeğeri, toplumumuzun böylesine büyük bir kalkınma ve demokratikleşme ihtiyacını karşılayan inançları da kapsayacaktır. Kurban zihniyetinden umut, iş birliği, ekip çalışması, potansiyeli keşfetme, sistem düşüncesi, şefkat, çeşitliliği kucaklama, iş tatmini, tutundurma, yetenek geliştirme, birlikte öğrenme, sürdürülebilirlik durumuna geçmek için güçlü bir adım olacaktır. Diğer başka birçok faydası ile..

O zaman, kurumlar için soru…

Kuruluşumuzda vatandaşlık değerini nasıl teşvik edebiliriz?

Ve liderler için soru..

Ekibimi organizasyonumuzdaki sosyal projelere katılmaya nasıl teşvik edebilirim?

Bu argümanları desteklemek isterim..

Vatandaşlık değeri, bir topluluğun aktif ve sorumlu bir üyesi olma ve refahına katkıda bulunma inancını ifade eder. Sosyal sorumluluk, etik davranış ve sivil faaliyetlere katılım ilkelerini kapsar.

Vatandaşlık değeri, bireylerin toplumun üyeleri olarak rollerini ve sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olduğu için kişisel ve sosyal gelişimin önemli bir parçasıdır. Onları dürüstlükle, başkalarına saygıyla ve daha iyi bir dünya yaratmaya yönelik bir bağlılık duygusuyla hareket etmeye teşvik eder.İşyerinde vatandaşlık değeri, gönüllülük, sosyal amaçları desteklemek ve sürdürülebilir uygulamalara dahil olmak gibi eylemler yoluyla gösterilebilir. İşverenler, kuruluşa ve bunun toplum üzerindeki etkisine olumlu yansıdıkları için genellikle bu özelliklere değer verirler.İş yerine ek olarak, vatandaşlık değeri eğitimde, siyasette ve günlük yaşamda da önemlidir. Bu değerleri bireylere aşılayarak, olumlu sosyal değişime ve herkes için daha iyi bir dünyaya yol açabilecek daha ilgili ve sorumlu bir toplum yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Peki şimdi değilse ne zaman?

Sosyal sorumluluk projelerinin liderlik kültürü üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Liderler sosyal sorumluluk projelerini üstlendiklerinde, topluluklarında ve ötesinde olumlu bir etki yaratma taahhüdünü gösterirler. Bu taahhüt, liderler ve çalışanları, müşterileri ve diğer paydaşlar arasında güven ve saygı oluşturmaya yardımcı olabilir.Sosyal sorumluluk projelerinin en önemli etkilerinden biri, kurum içinde bir empati ve ilgi kültürü oluşturmaya yardımcı olabilmeleridir. Sosyal sorumluluğa öncelik veren liderler, kârdan daha fazlasını önemsediklerini, etkilerini ve kaynaklarını başkalarına yardım etmek için kullanmaya kararlı olduklarını gösterirler.

Bu, çalışanlar arasında ortak bir amaç duygusunun gelişmesine yardımcı olabilir ve daha olumlu ve destekleyici bir çalışma ortamına katkıda bulunabilir.

Sosyal sorumluluk projeleri, empati, iletişim ve işbirliği gibi liderlik becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olabilir. Sosyal sorumluluk projelerini üstlenen liderlerden genellikle topluluk kuruluşları, devlet kurumları ve diğer işletmeler dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla çalışmaları istenir.

Bu, güçlü iletişim becerileri ve başkalarıyla etkili bir şekilde işbirliği yapma becerisi gerektirir. Liderler toplumda olumlu bir etki yarattığı görüldüğünde, kendileri ve kuruluşları için güçlü bir itibar inşa edebilirler. Bu, yeni müşterileri, yatırımcıları ve çalışanları çekmeye yardımcı olabilir ve uzun vadeli başarıya katkıda bulunabilir.

Tüm sistemin sosyal, çevresel, ekonomik, politik refahına katkıda bulunurken, aşağıdaki çıktılar onun organizasyona izdüşümü olacaktır.

Artan çalışan morali ve bağlılığı: Çalışanlar, şirketlerinin toplum üzerinde olumlu bir etki yarattığını hissettiklerinde, işleriyle gurur duyma ve işlerine bağlı olma olasılıkları daha yüksektir. KSS projeleri, çalışanlara gönüllü olma ve fark yaratan faaliyetlere katılma fırsatları sağlayabilir, bu da artan iş tatmini ve motivasyonunu sağlar.

Gelişmiş itibar: KSS projeleri, bir şirket için hem endüstride hem de daha geniş toplulukta olumlu bir itibar oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu, müşterilerden, yatırımcılardan ve diğer paydaşlardan artan güven ve sadakate yol açabilir.

Artan yenilik ve yaratıcılık: KSS projeleri, çalışanlara, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik edebilen olağan görevlerinden farklı projeler üzerinde çalışma fırsatları sağlayabilir. Çalışanlar ayrıca sosyal etkisi olan projeler üzerinde çalışırken risk almaya ve yeni yaklaşımlar denemeye daha istekli olabilir.

Paydaşlarla geliştirilmiş ilişkiler: KSS projeleri, müşteriler, tedarikçiler ve yerel topluluklar gibi paydaşlarla daha güçlü ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir. Bu, işletme için uzun vadeli faydalar sağlayabilecek şekilde şirkete bağlılığın ve desteğin artmasına yol açabilir.

Artan çalışan bağlılığı: KSS’ye öncelik veren şirketler, sosyal sorumluluğa değer veren çalışanlar tarafından genellikle çalışmak için daha çekici yerler olarak görülür. Bu, çalışanların elde tutulmasının artmasına ve işten ayrılma oranlarının düşmesine yol açabilir.

KSS projelerinin şirket kültürü için çalışanların morali ve katılımının artması, itibarın artması, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın artması, paydaşlarla ilişkilerin iyileştirilmesi ve çalışanların elde tutulmasının artması gibi birçok faydası olabilir.

Bir yanıt yazın