img img img img

Mentorluk Kazalarına Dikkat!

Mentorluk Kazalarına Dikkat!

Mentorluk esnasında yeterince anda olmadığınızda  veya uygulamarda olduğunuzda, yapabileceğiniz bazı çeşitli mentorluk kazaları diyebileceğimiz durumların doğma ihtimali vardır.  Bu makaleyi, bir mentor olarak ilişkinizde onlardan kaçınmak için farkındalık yaratmanıza yardımcı olmak için hazırladık. İçeriği de, kurumsal mentorluk programlarımızda gerçekleştirdiğimiz anketlerimizden oluşturduk. Yaşanmışlıkların derlemesini sizinle paylaşmak istedik.

1.   Yanlış yönlendirmek.. Mentorun yanlış veya eksik tavsiye vermesi durumunda ortaya çıkan ve danışanları da olumsuz etkileyen bir durumdur.

2.   Bağımlılık yaratmak.. Mentor, danışanını arasında oluşan güven gereğinden fazla büyüdüğünde, danışanın gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.  Aşırı koruma dürtüsü danışanın özgüvenini geliştirmek yerine yetersizlik durumunu getirebilir.

3.   Sınırların doğru yönetilememesi, ciddi etik veya yasal sorunlara neden olabilir. Bir mentor, danışanı ile uygun sınırlar oluşturmada başarısız olabilir ve bu da her iki taraf için de kafa karışıklığı veya rahatsızlık yaratabilecek karmaşık ve sağlıksız bir ilişkiye yol açabilir.

4.   Önyargı, bir mentorun danışanına tarafsız rehberlik sağlama becerilerini etkileyen bilinçsiz veya bilinçli nesnel gözlemlerin önündeki büyük bir engeldir.

5.   Baskın tutum, ilişkinin işlevselliğini gölgeleyebilir. Bir mentor, danışanı ile olan ilişkisinde çok kontrolcü veya baskın hale gelebilir, bu da danışanın özerkliğini ve bağımsızlığını bastırabilir.

6.   Danışana öncelik verilmemesi, ilişkide güvenin kırılmasıyla sonuçlanır. Bir mentor, farketmeden kendi ihtiyaç ve hedeflerini danışanınkilere göre önceliklendirebilir, bu da danışan için destek ve rehberlik eksikliğine yol açabilir.

Bir mentorun, sağlıklı ve verimli bir ilişki sağlamak için bu potansiyel tuzakların farkında olmak ve bunlardan kaçınmak için özdeğerlendirme yapmak, supervizyon almak ve danışandan geri bildirim almak kritik bir çaba olacaktır.

Bir yanıt yazın