img img img img

Mentorlukte yıkıcı Ego

Mentorlukte yıkıcı Ego

“Mentorumla köprüleri yıkan onun egosudur. Daha da kötüsü bunun farkında bile değil”.

Mentorluk projelerimizde bulgularımıza göre mentorluk ilişkilerinin yürümemesinin en çok ifade edilen nedenlerinden biri de bu. Bu nedenle mentorluk eğitimlerimizde altını çizdiğimiz önemli farkındalık konularından biri de “egonun farkına varmak”tır.  Bu makalenin amacı, seanslarınızda ortaya çıkan egonuzu fark etmeniz için ipuçları sunmaktır. “Mentorlar için ego ” dediğimizde, mentorluk ilişkisinde mentorun kendini öne çıkarmasını kastediyoruz. Bu, ilişkinin sona ermesine ve mentorluk performansının başarısız olmasına yol açabilir.

Egonuzun aranıza  girdiğini nasıl anlarsınız?

1.Konuşmaları yönetmek: Danışanı dinlemek ve desteklemek yerine, konuşmalara hakim olabilir ve öncelikle kendiniz ve deneyimleriniz hakkında konuşabilirsiniz. Mentinin ihtiyaç ve endişelerini dinlemek yerine kendisine ve başarıları hakkında konuşmaya daha fazla odaklanan bir mentor, egosu tarafından yönlendiriliyor olabilir.

2. İlgisiz veya yararsız tavsiye verme: Menteenin durumu veya hedefleri ile ilgili olmayan, daha çok kendi bilginizi ve uzmanlığınızı ortaya koyan tavsiyeler verebilirsiniz. Sık sık istenmeden tavsiye veren veya kendi yolunun tek doğru yaklaşım olduğunda ısrar eden bir mentor, danışanın benzersiz durumunu dikkate almak yerine egosu tarafından yönlendirilebilir.

3. Mentiyi kasıtsız olarak aşağılamak: Sözleriniz, kendi başarılarınız veya örneklerinizle karşılaştırdığınızda, danışanın fikirlerini veya başarılarını baltaladığınız izlenimi yaratabilir.

4. Mentinin başarısını üstlenmek:  Farkına varmadan, mentinin başarısı veya başarıları için, kendi katkınızı öne çıkaran ifadelerle mentinin payının gölgede kalmasına neden olabilirsiniz.

5. Tanınma arayışı: Menti’nin büyümesine ve gelişmesine odaklanmak yerine, katkılarınız için tanınma aramaya veya kendi başarılarınızı vurgulamaya odaklandığınızda, egonuz tarafından yönlendiriliyorsunuzdur. Dikkat.

6. Geribildirime direnmek:  Meydan okunduğunda savunmacı olabilir ve merak içinde kalmak yerine amacınızı açıklamaya devam edebilirsiniz.

 

Etkili bir mentor olmak için, kendinin farkında olmak ve ilişkiyi etkileyebilecek herhangi bir ego belirtisini tanımak önemlidir. Mentorlukta ego engelini aşmak için, mentorların kendilerinin farkında olmaları ve mentilerini gerçekten desteklemek ve rehberlik etmek için kendi egolarını bir kenara bırakmak için aktif olarak çalışmaları önemlidir. Bu, aktif dinleme pratiği yapmayı, açık uçlu sorular sormayı ve danışanın kendi egosu veya uzmanlıklarını gösterme arzusu yerine ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanmayı içerebilir. Ek olarak, mentorlar geri bildirime açık olmalı ve gerektiğinde danışanlarını daha iyi desteklemek için yaklaşımlarını değiştirmeye istekli olmalıdır.

Bir yanıt yazın