img img img img

Zor zamanlarda liderlerin etkisi, insan kaynakları birimine verdiği değer ile sınırlıdır.

Zor zamanlarda liderlerin etkisi, insan kaynakları birimine verdiği değer ile sınırlıdır.

Sevgili Liderler, İnsan Kaynakları Ekiplerinize Ne Kadar İyi Baktığınız Geleceğinizi Belirleyecektir.

Okuma süresi: 3dk

Travmatize dönemlerden geçerken, ister doğal afet, ister iş kazası, şiddet içeren bir olay veya bir salgınla ilgili olsun, işin kalbin de en çok oturan kimlere çevriliyor gözlerimiz? Elbette İnsan Kaynakları. İlk aksiyonları tasarlayanlar onlar, çare bulan onlar, ilk kapısı çalınanlar onlar. Ve unutulmamalıdır ki onlar da bizim kadar travmatizedir aslında çünkü aynı etkilere onlar da maruz kalmıştır. Ve aynı duygu durumunda olduğumuz bu arkadaşlarımızdan bizden önce bu duygulardan sıyrılıp bir de bize çözüm bulmalarını bekleriz.

Asıl soru şu?

“İnsan Kaynakları ekiplerinize ne kadar iyi bakıyor, onların esenliği için ne kadar uğraş veriyorsunuz? “

O zaman birlikte değerlendirelim.

Zor zamanlardan geçerken İnsan Kaynakları’nın önemi ne?

1. Duygusal Dayanıklılık için ilk müdahale onlardan gelir. Korona döneminde kendilerinin de ciddi sıkıntıları olmasına rağmen, bütün çalışanların moralini, ihtiyaçlarını karşılamak üzere fikir üretmeye ve hizmet yaratmaya başlayan onlar oldu. Üzerine gelen deprem felaketi ile fiziksel veya duygusal travma yaşayan çalışanlara danışmanlık, tıbbi bakım ve diğer kaynaklara erişim dahil olmak üzere destek sağlamak üzere ilk eylemlerin kaynağı da onlar. Bu da iyi bir kriz yönetimi becerisi ister. Ayrıca iyileşmeyi ve iyileşmeyi destekleyen empatik bir iş yeri kültürü oluşturmaya da gene onlar çözüm bulurlar.

Kısaca, aynı şartlarda olan onca birimin içinde duygusal dayanıklılık için ilk önce onların ayağa kalkması gerekir. 

2. Uygun şartların oluşmasını onlar sağlar. Travma zamanlarında, şokların atlatılmasını sağlamak, liderlere yeni araçlar vermek, yaralanmaları veya hastalıkları bildirmek, engelliler için kolaylık ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak gibi uyulması gereken yasal ve düzenleyici gerekliliklerin belirlenmesi de onlardan geçer. Yasal sorumluluklar hakkında bilinçlendirmek ve çalışan güvenliğini sağlama için bu gereksinimlerin karşılarlar.

Kısaca, sadece ayağa kalkmaları yetmez, çevik, hızlı ve yaratıcı çözümler üretmeleri, uygun koşulları sağlamaları gerekir. Bu takım olarak da güçlü bir birliktelik ister.

3. Çalışanlarla ilk iletişimi onlar kurar: Zor zamanlarında çalışanları bilgilendirmek ve güvenlerini tazelemek için açık ve etkili iletişim çok önemlidir. İnsan Kaynakları güncellemeleri ve önemli bilgileri çalışanlara iletmenin yanı sıra soru ve endişeleri ele almada önemli bir rol alırlar.

Kısaca, sadece ayağa kalkmaları, çevik, hızlı ve yaratıcı çözümler üretmeleri, uygun koşulları sağlamaları yetmez, güçlü bir duygu durumu için rol model olmaları gerekir.

4. Öngörülü olmak ve planlama yapmak zorundalar. Acil müdahale planları geliştirerek, iletişim protokolleri oluşturarak ve çalışanları potansiyel felaketlere veya travmatik olaylara hazırlamaları için eğitim ve kaynaklar sağlayarak potansiyel travmalara hazırlanmaya yardımcı olmak durumundadırlar.

Kısaca, sadece ayağa kalkmaları, çevik, hızlı ve yaratıcı çözümler üretmeleri, uygun koşulları sağlamaları, güçlü bir duygu durumu için rol model olmaları yetmez, öngörülü ve proaktif olmaları da gerekir. 

5. İş sürekliliğini sağlamak için farklı yollar ararlar: Gene bu zor zamanlarında, iş operasyonlarının mümkün olduğunca sorunsuz devam etmesini, üretkenliği sürdürmek ve aksamaları en aza indirmek için çalışan programlarını yönetmeyi, personel eksikliklerini gidermeyi ve diğer departmanlarla koordinasyonu yapmak zorundadırlar. Bütün organizasyonun moralinin düşük olduğu zamanlardaki bu faaliyetlerin ne kadar zor olduğunu siz de çok iyi tahmin edebilirsiniz.

Kısaca, sadece ayağa kalkmaları, çevik, hızlı ve yaratıcı çözümler üretmeleri, uygun koşulları sağlamaları, güçlü bir duygu durumu için rol model olmaları, öngörülü ve proaktif davranmaları yetmez, morali ve verimliliği düşük onca insanı harekete geçirmek için o kadar baskı altında ekstra bir itekleme çabası koymaları gerekir. 

Özetle, zor dönemlerde İnsan Kaynakları ekipleri de diğer bütün çalışanlar gibi duygusal, bedensel ve zihinsel olarak yıpranmışken kendi zorlanmalarına rağmen ilk ayağa kalkması ve yolda kalması gereken takım arkadaşlarımızdır.

Yani zor zamanların en kıymetli kahramanlarıdır onlar.

Önümüzde dünyayı ve ülkemizi zor zamanların beklediğini düşünürsek, İnsan Kaynakları profesyonellerinizi ihtiyaçları olan zihinsel ve duygusal donanımları artırmaya hazır mısınız? Planlarınız ne?

Bu konuda biz Motiva Uluslararası Eğitim ve Koçluk Hizmetleri ekibi olarak neler hazırladık?

Uluslararası standartlarda yetkinliklere ulaştırmak için hazırladığımız iki çalıştay ve eğitim başlığımız var.

İnsan kaynakları için ICF Onaylı koçluk becerileri

Zor zamanlarda ICF Onaylı Derin Farkındalık ve Duygusal Zeka

İnsan Kaynakları birimlerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi için ayrılan kaynakların artırılması konusunda görüşlerinizi beklerim.

Bir yanıt yazın